Strategisk inriktning 2024

Här hittar du information och material kopplat till strategiprocessen - var med och tyck till om Röda Korsets framtid!
Här hittar du information och material kopplat till strategiprocessen - var med och tyck till om Röda Korsets framtid!

Med sikte på 2024 och framåt 

Med 1 år kvar med den nuvarande strategiska inriktningen är det samtidigt dags att blicka framåt för att se vart vi vill, vad vi vill utveckla och vad vi vill åstadkomma i Svenska Röda Korset från 2024 och framåt. Var är Svenska Röda Korset om 5 till 10 år? Och hur ser vår fortsatta resa i den riktningen ut? 

Styrelsen har fattat beslut om strategisk inriktning

Styrelsen har nu fattat ett beslut om strategisk inriktning som kommer alla till del senast 15 december. Vi kommer framåt arbeta med förankring och det blir möjligt att vid olika tillfällen ställa frågor och diskutera med styrelsen från den 15 december.

Det här året har präglas av diskussioner, samtal och reflektioner i hela organisationen för att styrelsen för Svenska Röda Korset ska kunna lägga fram ett förslag på en ny strategisk inriktning inför Riksstämman 2023. Samtal kommer också ske med andra aktörer i såväl Sverige som med andra föreningar i rödakors och rödahalvmånerörelsen, för att tillsammans förstå mer om hur vi kan utvecklas som humanitär organisation.

 

 

 

Framtidsforum + rödakorskonto = sant

I Framtidsforumet här på Rednet kan du dela med dig av dina tankar kring nya strategiförslaget, läsa vad andra tycker i olika frågor, och diskutera med andra rödakorsare. Diskussionerna i framtidsforumet har utgått från de arbetsmaterial du har kunnat ta del av under året, läs mer om dessa längre ner.

För att lägga in kommentarer behöver du logga in på Rednet med ditt rödakorskonto - så här skaffar du ett rödakorskonto

Här hittar du en lathund för Framtidsforum

Tyck till i Framtidsforumet!

För att kunna diskutera i Framtidsforumet behöver du skaffa ett rödakorskonto och vara inloggad. Se instruktionerna här ovanför.

Delta och diskutera förslaget här

Viktiga datum för våra dialogmöten under 2022

Alla dialogmöten som styrelsen för Svenska Röda Korset anordnar under 2022 kommer att ta upp strategin och vägvalsfrågor som organisationen behöver ta ställning till. Ett bra tillfälle att diskutera och sätta ljus på nya tankar och idéer! 

Tända lampor

Missa inte kommande Kretsaktuellt

Här kan du se tidigare sändningar av Kretsaktuellt och även få koll på kommande sändningar under nästa år. Nya datum som gäller är: 16 januari, 31 januari, 15 och 23 februari.

Till senaste Kretsaktuellt
Motionsskrivarkväll 8 februari

Filmat samtal om framtidens engagemang - med sikte på strategisk inriktning 2024

I den här filmen samtalar ordförande Anna Hägg-Sjöquist med Maria Alsander, generalsekreterare Volontärbyrån, Claes Salomonsson, Styrelseledamot Missing People, Victoria Escobar, medgrundare till Changers HUB och Ola Mattsson, chef för Growth Hub, Rädda Barnen. Kan du inte se filmen direkt här på sidan så kan du också prova att klicka dig vidare här

Framtidens engagemang

 

Arbetsmaterial för kretsen att jobba med under året

Löpande under året har det laddats upp arbetsmaterial i Kunskapsbanken med olika frågor, vägval och frågeställningar om Röda Korsets framtid. Arbetsmaterialet har legat till grund för viktiga bidrag in i strategiprocessen och har kunnat diskuterats först inom krets eller regionråd - på styrelsemöten, verksamhetsträffar eller regionrådsmöten - för att sedan ha fortsatt i det digitala framtidsforumet eller på årets dialogmöten.  

Just nu finns tre arbetsmaterial publicerade:

  • Om omvärld och samhällstrender
  • Om Röda Korsets roll i framtidens engagemang
  • Om Röda Korsets roll i relation till klimatförändringarna

Vad tycker du är särskilt viktigt att vi har i åtanke? Diskutera med andra rödakorsare, och skicka in era tankar i Framtidsforumet!

.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!