Förslag till strategisk inriktning 2024-2030

Här hittar du information och material kopplat till styrelsens förslag på strategisk inriktning.
Här hittar du information och material kopplat till styrelsens förslag på strategisk inriktning.

Här är styrelsens förslag till Riksstämman

Styrelsen för Svenska Röda Korset skickar idag ut sitt förslag till strategisk inriktning att gälla 2024-2030, som ska tas upp för beslut under Riksstämman i juni. Vi kommer framåt arbeta med förankring och det blir möjligt att vid olika tillfällen ställa frågor och diskutera med styrelsen från och med den 15 december.

Det här året har präglas av diskussioner, samtal och reflektioner i hela organisationen för att styrelsen för Svenska Röda Korset ska kunna lägga fram ett förslag på en ny strategisk inriktning inför Riksstämman 2023. Samtal kommer också ske med andra aktörer i såväl Sverige som med andra föreningar i rödakors och rödahalvmånerörelsen, för att tillsammans förstå mer om hur vi kan utvecklas som humanitär organisation.

 

Här kan du tal del av förslaget till strategisk inriktning 2024-2030

 

Styrelsens förslag till strategisk inriktning 2024-2030 är ett resultat av samtal och diskussioner med frivilliga, förtroendevalda och tjänstepersoner under det senaste året. Strategiförslaget omfattar och ska ge vägledning till alla delar av Svenska Röda Korsets verksamhet som vi bedriver lokalt, nationellt och internationellt.

För att tydligare beskriva vad vi vill uppnå, bidra till och vad vårt arbete syftar till föreslår styrelsen en ny och kort vision som i sin enkelhet kan leva under lång tid framöver och vara enkel att förstå och kommunicera. Den föreslagna visionen handlar om vilket Sverige och vilken värld vi vill bidra till med vår verksamhet.

Förslaget till ny vision är: Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld” 

 

Som organisation bidrar vi till att uppfylla visionen genom de verksamheter vi bedriver, som i strategiförslaget är inriktade på att vi:

  • är en humanitär kraft som stärker människor och samhällen 
  • agerar snabbt vid kris, lokalt, nationellt och internationellt 

För att nå fram dit till 2030

så fokuserar vi på

  • Mångfald och inkludering
  • Fler engagerade
  • Samarbeten som gör oss starka
  • Aktivt opinions- och påverkansarbete
  • Innovation och digitalisering
  • Humanitära konsekvenser av klimatförändringarna

 

 

 

Här berättar ordföranden Anna Hägg-Sjöquist mer om förslag till vision och fokusområden.

Kort film som presenterar det nya strategiförslaget 2024-2030

Dela gärna vidare. När filmen är slut ser du en vit pil med texten dela i hörnan uppe till höger i rutan

Framtidsforum + rödakorskonto = sant

I Framtidsforumet här på Rednet kan du dela med dig av dina tankar kring nya strategiförslaget, läsa vad andra tycker i olika frågor, och diskutera med andra rödakorsare. Diskussionerna i framtidsforumet har utgått från de arbetsmaterial du har kunnat ta del av under året, läs mer om dessa längre ner.

För att lägga in kommentarer behöver du logga in på Rednet med ditt rödakorskonto - så här skaffar du ett rödakorskonto

Här hittar du en lathund för Framtidsforum

Diskutera förslaget i Framtidsforum

För att kunna diskutera i Framtidsforumet behöver du skaffa ett rödakorskonto och vara inloggad. Se instruktionerna här ovanför.

Delta och diskutera förslaget här

Viktiga datum för våra dialogmöten under 2022/2023

Alla dialogmöten som styrelsen för Svenska Röda Korset anordnar under 2022/2023 kommer att ta upp strategin och vägvalsfrågor som organisationen behöver ta ställning till. Ett bra tillfälle att diskutera och sätta ljus på nya tankar och idéer! 

Ta del av arbetsmaterialet på Kunskapsbanken, att diskutera med kretsen.

Tända lampor

Missa inte kommande Kretsaktuellt

Nästa Kretsaktuellt sker den 31 januari 2023. (16 januari inställt).

Presentation av förslaget till strategisk inriktning 2024-2030

Utöver ovannämnda Kretsaktuellt-tillfälle, följer två tillfällen med workshops tillsammans med styrelsen kring förslaget till strategisk inriktning. Du hittar information och anmälan till dessa tillfällen i kalendariet (15/2, 23/2). 

Filmat samtal om framtidens engagemang - med sikte på strategisk inriktning 2024

I den här filmen samtalar ordförande Anna Hägg-Sjöquist med Maria Alsander, generalsekreterare Volontärbyrån, Claes Salomonsson, Styrelseledamot Missing People, Victoria Escobar, medgrundare till Changers HUB och Ola Mattsson, chef för Growth Hub, Rädda Barnen. Kan du inte se filmen direkt här på sidan så kan du också prova att klicka dig vidare här

Framtidens engagemang

.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!