Strategisk inriktning 2024-2030

På Riksstämman 2023 antogs en strategisk inriktning för åren 2024-2030. Här kan du läsa mer om den strategiska inriktningen och arbetsmaterial som finns för att börja jobba med den.
På Riksstämman 2023 antogs en strategisk inriktning för åren 2024-2030. Här kan du läsa mer om den strategiska inriktningen och arbetsmaterial som finns för att börja jobba med den.

Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld

Världen förändras. De humanitära behoven ökar. Allt fler människor befinner sig i akut utsatthet till följd av krig, konflikter och katastrofer. Ojämlikheten fortsätter att växa och klimatkriser blir allt vanligare med värre konsekvenser. Samtidigt eskalerar de politiska spänningarna.

Vårt arbete är viktigare än någonsin. I över 150 år har Röda Korset varit en ledande organisation för människor i utsatthet och när så mycket går åt fel håll måste vi stå upp för medmänsklighet och vara rustade för att möta nya utmaningar.

Dela gärna filmen. Den strategiska inriktningen berör hela vår organisation.

Strategisk inriktning 2024-2030

Hur börjar vi jobba med strategisk inriktning 2024-2030?

Strategisk inriktning 2024-2030 gäller från 1 januari 2024.

Under hösten 2023 lärde vi känna den strategiska inriktningen och började planera för att jobba med den utifrån den roll vi har i organisationen.

Här kan du hålla dig uppdaterad med information om stödmaterial

På ovan sida finns:

Arbetsmaterial för att kunna diskutera den strategiska inriktningen i kretsen

 Stöd och mall för hur kretsar kan verksamhetsplanera utifrån strategisk inriktning.

Använd gärna arbetsmaterialet och stödmaterialet för att diskutera och planera med stöd av strategin.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!