Var med och bidra till Röda Korsets framtida inriktning

Här hittar du information och material kopplat till styrelsens förslag på strategisk inriktning.
Här hittar du information och material kopplat till styrelsens förslag på strategisk inriktning.

Förslag till ny vision är

Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld” 

Som organisation bidrar vi till att uppfylla visionen genom de verksamheter vi bedriver, som i strategiförslaget är inriktade på att vi:

  • är en humanitär kraft som stärker människor och samhällen 
  • agerar snabbt vid kris, lokalt, nationellt och internationellt 

För att nå fram dit till 2030 fokuserar vi på

  • Mångfald och inkludering
  • Fler engagerade
  • Samarbeten som gör oss starka
  • Aktivt opinions- och påverkansarbete
  • Innovation och digitalisering
  • Humanitära konsekvenser av klimatförändringarna

I filmen nedan presenteras strategin

Dela gärna filmen. Den strategiska inriktningen berör hela vår organisation.

Bakgrund

Förslaget till strategisk inriktning 2024-2030, som ska tas upp för beslut under Riksstämman i juni är ett resultat av samtal och diskussioner med frivilliga, förtroendevalda och tjänstepersoner under det senaste året. Samtal har också förts med andra aktörer i Sverige samt med andra föreningar i rödakors- och rödahalvmånerörelsen, för att tillsammans förstå mer om hur vi kan utvecklas som humanitär organisation. Här kan du ta del av diskussionsunderlaget till förslaget. Strategiförslaget omfattar och ska ge vägledning till alla delar av Svenska Röda Korsets verksamhet som vi bedriver lokalt, nationellt och internationellt.

För att tydligare beskriva vad vi vill uppnå, bidra till och vad vårt arbete syftar till föreslår styrelsen en ny och kort vision som i sin enkelhet kan leva under lång tid framöver och vara enkel att förstå och kommunicera. Den föreslagna visionen handlar om vilket Sverige och vilken värld vi vill bidra till med vår verksamhet.

.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!