Sitter kretsen med verksamhetsplanering?

Hand som antecknar

Vi närmar oss slutet av året och många kretsar är i full gång eller har nyligen påbörjat sin verksamhetsplanering för nästa år.

I verksamhetsplaneringen – ta hjälp av strategisk inriktning 

Strategisk inriktning 2024-2030 börjar gälla efter årsskiftet. Den strategiska inriktningen ger riktning för vår verksamhet framåt och vad vi tillsammans i Röda Korset ska jobba för förändring. 

Funderar ni i kretsen på hur ni kan inspireras eller ta hjälp av strategisk inriktning 2024-2030 i er verksamhetsplanering?  

Här finns stödmaterial och exempel på mall för verksamhetsplanering som kan användas av krets 

På länken ovan kan du också ta del av arbetsmaterial för att inom kretsen diskutera strategisk inriktning 2024-2030 och vad den betyder för kretsen. Arbetsmaterial med frågor passar bra i samband med verksamhetsplaneringen.  

Är det dags för en behovsundersökning inför 2024?  

Kretsen uppmuntras att med jämna mellanrum göra en lokal behovsundersökning för att identifiera humanitära behov och utsatthet som finns i kommunen eller i en stad/stadsdel, som grund för planering av ny verksamhet eller förändring av befintlig. 

Material för att göra en behovsundersökning finns på Rednet 

I samband med verksamhetsplanering är det ett bra tillfälle att göra en behovsundersökning eller se över den senaste. Kontakta gärna Infoservice om kretsen vill ha hjälp med att göra en behovsundersökning.  

 

Samlat om strategisk inriktning 2024-2030

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!