Nytt år och ny strategiperiod

Förstahjälpengrupp

Strategisk inriktning 2024–2030 antogs av rödakorsmedlemmar på Riksstämman förra sommaren. Strategin vägleder oss i hur vi tillsammans bygger en starkare organisation och arbetar mot visionen om ”Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld”.

Stora humanitära utmaningar

Med hjälp av visionen och med tydliga mål arbetar vi för att förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än förekommer. Och just nu spelar vår rörelse en avgörande roll, när humanitära utmaningar ökar i världen och i Sverige.

  • Fler är utsatta på grund av klimatförändringar och krig
  • Stora flyktingströmmar leder till större skyddsbehov
  • Den sociala och ekonomiska utsattheten växer
  • Vi ser ökande psykisk ohälsa och hälsoklyftor

Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld

I strategin har vi två verksamhetsmål:

  • Vi är en humanitär kraft som stärker människor och samhällen
  • Vi agerar snabbt vid kris, lokalt, nationellt och internationellt

För att nå målen fortsätter vi arbeta inom våra fyra verksamhetsområden:

  1. Kris och katastrof
  2. Hälsa och vård
  3. Folkrätt och skydd
  4. Insamling och kapacitet.

Samtidigt pekar strategin ut sex särskilda fokusområden de kommande sju åren, som ska stärka vår förmåga att bedriva verksamhet.

Ett långsiktigt fokus

Den strategiska inriktningen gäller för alla i Svenska Röda Korset, såväl frivilliga, förtroendevalda som anställda. En längre strategiperiod fram till år 2030 hjälper oss att jobba långsiktigt. För allt händer inte på en och samma gång.

Under 2024 finns ett särskilt fokus på resan mot ökad mångfald och en inkluderande kultur. Samtidigt lägger vi grunderna för att bli fler engagerade, och vi ska också stärka vår roll inom påverkansarbetet och skapa förutsättningar för innovation och digitalisering.

Hur kommer vi igång med mångfald och inkludering?

Ett av strategins fokusområden är Mångfald och inkludering. För att vara fortsatt relevanta, trovärdiga och bli fler som kan agera där behoven är som störst behövs en större mångfald. Då krävs det att vi ser över normer och arbetssätt för att bjuda in alla som vill bidra.

I vår hålls tre öppna nätverksträffar inom mångfald, inkludering och rättvisa. Träffarna är digitala och riktar sig till dig som är frivillig eller förtroendevald.

Samtidigt tas det fram nytt workshopmaterial för hur kretsar kan arbeta med frågorna. I höst kommer det vara möjligt att boka workshopen till kretsen! Varför inte gå ihop några kretsar och boka ett gemensamt tillfälle? Vill du dessutom tycka till om workshopmaterialet kan du delta i en av nätverksträffarna eller i en referensgrupp.

Håll utkik i Föreningsnytt och på Rednet, för inbjudan till nätverksträffar och referensgruppen.

Lär känna vår strategiska inriktning

Ladda ner eller beställ Strategisk inriktning 2024-2030 i Kunskapsbanken.

Bland annat finns material och stöd för kretsar att planera verksamhet och olika aktiviteter utifrån strategin.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!