Ny utbildning om hållbar utveckling

Rikstämman 2023

Klimat- och hållbarhetsfrågor är allt viktigare i den värld vi lever och verkar i. På vår riksstämma 2023 beslutade ombuden att ta fram en utbildning om hållbar utveckling riktad till frivilliga och förtroendevalda.

Utbildningen ska innehålla alla tre dimensioner av hållbarhet: 

  • Ekologisk 
  • Social  
  • Ekonomisk.  

Arbetet med att ta fram utbildningen är i full gång. Det görs i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola som sedan många år undervisar i frågor om hållbarhet.  

Det är spännande att vara med och utveckla denna utbildning. Jag hoppas den kommer bli lärorik och att utbildningen kan bidra till kretsarnas hållbarhetsarbete, säger Marije Raedts, lärare på Folkhögskolan med bred kunskap om hållbarhetsfrågor.  

Öka förståelsen för hållbar utveckling 

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hållbar utveckling och öka engagemanget för frågorna i det praktiska och lokala arbetet. Kretsars engagemang är helt avgörande i vårt gemensamma arbete för ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld.  

Utbildningen kommer i första hand erbjudas som en fysisk kvällskurs med mycket inslag av diskussion och reflektion. Denny Salomonsson är regionråd i region väst och har ett långt engagemang för hållbarhetsfrågorna inom Svenska Röda Korset. Nu är han med en referensgrupp som bidrar i framtagandet av utbildningen.  

Hållbarhet handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som hänger starkt samman. Effekterna av de pågående och accelererande klimatförändringarna slår hårt och speciellt hårt mot redan utsatta grupper runt om i världen. Så också i Sverige. Vårt uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Det innebär att vi inom Röda Korset behöver vara måna om att minska vårt klimatavtryck och möta effekterna av kommande krissituationer orsakade av klimatförändringarna, säger Denny. 

Vill du vara med och tycka till? 
Framåt sommaren kommer en första prototyp av utbildningen vara klar. Den kommer vi vilja testa på några kretsar för att se om den möter de förväntningar och behov som finns.  

Är din krets intresserad av att bidra i testningen och ge återkoppling på utbildningens innehåll? Hör av dig till lotta.schneider@redcross.se som projektleder arbetet.  

En del av strategisk inriktning 2024-2030 

Arbetet om hållbar utveckling går i linje med de stora förflyttningar som den nya strategiska inriktningen 2024-2030 innebär. Särskilt fokusområdet ”Humanitära konsekvenser av klimatförändringarna” men även ”Mångfald och inkludering” som också är en hållbarhetsfråga. 

Läs mer om strategin här 

Tips

Vill du fördjupa dig ytterligare i hållbar utveckling, krisberedskap och klimatomställning så finns det en ettårig kurs på Röda Korsets folkhögskola. Ansökan till nästa läsår är öppen! Läs mer om kursen på Folkhögskolans webbsida
 
Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!