Fereshteh Davarfar: Universalitetsprincipen visar att vi tillsammans kan rädda många

Fereshteh Davarfar

Nu kommer den sjunde och sista delen av vår artikelserie där vi presenterar varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare som medverkar i filmen En Röst. Denna gång är fokus på Universalitet och Fereshteh Davarfar.

Den 5 december 2020, på Frivilligdagen, lanserades En röst, en ny film om grundprinciperna. I filmen pratar frivilliga rödakorsare om vad som styr och vägleder oss i vårt uppdrag. Här får du möta Fereshteh, en av de medverkande i filmen.

Ett engagemang för att hjälpa andra

Fereshteh är 58 år gammal och bor i Järfälla med sin man. För 18 år sedan flyttade de från Iran till Sverige. De har två barn. Fereshteh har en kandidatexamen i ekonomi.

- Jag jobbade som revisor på ett företag i Iran och tog upp mina studier igen efter att jag flyttade till Sverige.

Dessutom köpte och öppnade de en restaurang och Fereshteh började arbeta där som kock, administratör och bokförare.

Fereshteh har varit medlem i Röda Korset sedan 2018 och hon engagerade sig i Järfällakretsen, både som kassör i Second hand-butiken (Kupan) och som styrelseledamot. 

- Jag ville på något sätt hjälpa andra att få ett bättre liv.

Det jag gör spelar roll i ett större sammanhang än mig själv

Fereshteh är främst engagerad i Röda Korsets second hand-butik i Järfälla. Arbetsuppgifterna inkluderar prismärkning av insamlade varor som sedan sätts ut på hyllorna i butiken. Att stå i kassan och räkna den vid stängningsdags är två andra uppgifter.

Det som fick henne att bli frivillig från början var för att få kontakt med andra människor och träna svenska. Och dessutom gärna hjälpa andra.

-  Det som driver mig i mitt frivilliguppdrag är meningsfullhet. Jag tänker att det jag gör spelar roll i ett större sammanhang än mig själv.

Grundprinciperna visar vägen och underlättar arbetet

Fereshteh fick veta om filminspelningen genom den nyhet som publicerades på Rednet.

- Det som fick mig att vilja vara med i filmen var att uppmuntra andra att bli frivilliga. Och visa på att det är viktigt att alla personer i samhället är representerade.

Hon trycker på att grundprinciperna visar vägen och underlättar vårt arbete. Det är vårt främsta verktyg och vår kompass.

- Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi tillsammans kan rädda många och bildar världens största mänskliga skyddsnät. Något som universalitetsprincipen klart visar.

Universalitetsprincipen

Grundprincipen universalitet säger att Röda Korset är en världsomspännande organisation inom vilken alla nationella föreningar är jämlika och har samma ansvar och skyldigheter att bistå varandra.

Läs mer om hur vi kan använda grundprinciperna i Kunskapsbanken på Rednet.

Se gärna också tidigare artiklar i serien, om Humanitet / Gisele Singbo, Opartiskhet / Urban Lindblom, Neutralitet / Gun Kallenberg, Självständighet / Brendan Rajakumar Joseph, Frivillighet / Ann Fingerhut och Enhet / Sören Hemmingsson.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!