Brendan Rajakumar: Vår självständighet ger möjlighet att driva förtroendefull verksamhet

Brendan Rajakumar i "En röst"

Nu kommer fjärde delen av sju i en artikelserie där vi presenterar varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare som medverkar i filmen En Röst. Denna gång är fokus på Självständighet och Brendan Rajakumar.

Den 5 december 2020, på Frivilligdagen, lanserades En röst, en ny film om grundprinciperna. I filmen pratar frivilliga rödakorsare om vad som styr och vägleder oss i vårt uppdrag. Här får du möta Brendan, en av de medverkande i filmen.

Ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Brendan är 20 år, kommer från Sollefteå och studerar på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Hans främsta rödakorsuppdrag just nu är att vara ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala.

- Uppdraget handlar om att leda styrelsearbetet samt utveckla föreningens verksamheter tillsammans med hela styrelsen och alla våra frivilliga. Ett av mina mål som ordförande är att stärka vår röst i det humanitärpolitiska området, genom att satsa extra på påverkansarbete.

Brendans tips till frivilligengagemang är att engagera sig mer.

- Jag möter ofta personer som inte vågar ta för sig mer ansvar med en rädsla för att misslyckas. Det enda som krävs är en passion för vårt arbete. Resten lär vi oss tillsammans.

Att vara en stöttepelare för de som behöver det mest

Brendans engagemang i Röda Korset startade när han var 15 år. Hans första uppdrag var som läxhjälpare för Röda Korsets verksamhet vid Sollefteå bibliotek. Därefter gick han vidare till styrelsen för RKUF Sollefteå.

- Innan dess hade jag varit engagerad i skolan som kamratstödjare men jag kände att jag ville göra mer. Då hittade jag en folder vid min grundskola om Röda Korsets verksamheter och på den vägen är det, konstaterar Brendan.

Det som driver Brendan i sitt frivilligengagemang är att få ta del av människors livsöden på nära håll.

- Det är något väldigt mäktigt med det, att vara en stöttepelare för personer som behöver samhället som mest. Som frivillig har jag också nöjet att vittna om den skillnad ens handlingar gör på nära håll.

Vidare berättar Brendan att det dock inte är ovanligt att en träffar på personer i kris som lägger sin frustration på en själv, vilket kan vara tufft.

- Men jag är av åsikten att finaste man kan ge någon är sin tid och att man lyssnar, och då får man bära med sig att man ändå gör en skillnad.

Grundprinciperna gör oss tillgängliga för de som behöver oss

Brendan understryker att grundprinciperna är fundamentala i allt vårt arbete. De tydliggör våra värderingar och ställningstaganden. Att ta hjälp av grundprinciperna i exempelvis olika vägval gör att vi kan säkerställa att vi bedriver ett arbete som uppfyller våra målsättningar.

- Våra grundprinciper är grunden till hela rörelsen och vägleder oss i det dagliga arbetet samt i större beslutsprocesser. Det är genom dessa principer som organisationen är tillgänglig för så många människor runtom i världen.

Det var personal från RKUF:s Umeåkontor som tipsade om Brendan som en av de medverkande i grundprincipsfilmen En röst.

- Att i egenskap av ungdomsförbundare kunna vara med och presentera dessa principer känns ärofyllt och viktigt, säger Brendan.

För Brendan går självständighet hand i hand med opartiskhet och neutralitet. Vi respekterar alla och vårt arbete ska bara genomsyras av våra värderingar.

- Vi ska också hålla oss oberoende gentemot exempelvis makthavare och andra instanser. Det är på så vis vi kan driva en förtroendefull verksamhet, avslutar Brendan.

Självständighetsprincipen

Självständighetsprincipen innebär att Röda Korset är självständigt. Även om de nationella föreningarna har en stödjande roll till sina regeringar inom det humanitära området och var och en underställd sitt lands lagar, ska de behålla sitt oberoende som tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer.

Läs mer om grundprinciperna i Kunskapsbanken på Rednet.

Se gärna också tidigare artikel i serien, om Humanitet / Gisele Singbo, Opartiskhet / Urban Lindblom och Neutralitet / Gun Kallenberg

Fler nyheter

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!