Urban Lindblom: Opartiskhet är att våga stå kvar, möta och lyssna

Urklipp från filmen "En röst"

Nu kommer andra delen av sju i en artikelserie där vi presenterar varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare som medverkar i filmen En Röst. Denna gång är fokus på Opartiskhet och Urban Lindblom.

Den 5 december 2020, på Frivilligdagen, lanserades En röst, en ny film om grundprinciperna. I filmen pratar frivilliga rödakorsare om vad som styr och vägleder oss i vårt uppdrag. Här får du möta Urban, en av de medverkande i filmen.

Medmänsklighet, gemenskap och engagemang

Urban är norrbottning som sedan många år bor i Dalarna i en liten by utanför Falun. Idag är han ordförande i Regionråd Mitt, ordförande i samverkansrådet i Falun där även Borlänge finns med samt är nyvald sekreterare i Falun rödakorskrets.

- Jag har i grunden ett tvivel inombords som jag numera är bekväm med, men som jag också tar hand om genom att driva på viktiga frågor som exempelvis medmänsklighet och att uppmuntra gemenskap och samarbete, berättar Urban.

Urban har sedan många år på olika sätt engagerat sig i frågor som rör kris, katastrof och när människor på olika sätt far illa. Han blev tillfrågad av en valberedning att delta i en lokal styrelse och är fortfarande kvar.

- Jag uppskattar den gemenskap och det engagemang som finns runt om i hela landet och i världen över. Att vi är ett, svarar Urban på frågan vad som fick honom att bli frivillig.

Ett tips han gärna delar med andra frivilliga är att göra saker tillsammans med andra och uppmuntra dialog.

Vikten av civilsamhället

Urban har engagerat sig i olika frågor under åren i Svenska Röda Korset men kanske främst inom beredskap och hållbarhet.

- Både jätteviktiga och komplexa frågor – så kanske just därför, resonerar han.

Det som driver Urban i sitt frivilliguppdrag är en stark känsla för civilsamhällets viktiga roll i framtiden.

- Frivilligheten är grunden och en förutsättning för att Svenska Röda Korset ska fortsätta vara ett val för dem som vill vara med och ta ansvar för att folkrörelserna lever vidare samtidigt som organisationen ska vara handlingskraftig och ha förmåga att stå på egna ben, säger Urban.

Grundprinciperna är en naturlig del av engagemanget

Urban blev ombedd av en annan frivillig att anmäla sitt intresse till grundprincipsfilmen. Han, liksom många andra, tycker att det är viktigt att Svenska Röda Korset på olika sätt når ut med våra kärnfrågor.

- När jag pratat med ansvariga för produktionen kände jag att det kunde vara okej, även om jag inte själv är helt bekväm med att vara på film – det är liksom smällar man får ta på vägen, fortsätter Urban.

Grundprinciperna är en naturlig del i Urbans engagemang, både utifrån de beslut och det som genomförs på alla nivåer inom organisationen. Dessutom är grundprinciperna en viktig del även i samtal, diskussioner och möten med andra utanför organisationen.

- För mig betyder opartiskhet att våga stå kvar, möta, lyssna och ibland agera när människor far illa eller befinner sig i nöd, oavsett vilken bakgrund man har och att våga göra det utan att döma, avslutar Urban.

Opartiskhetsprincipen

Opartiskhetsprincipen visar att Röda Korset inte diskriminerar när det gäller nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter. Den som behöver hjälp ska få det och den som har störst behov av hjälp ska prioriteras.

Humanitet och Opartiskhet benämns som målprinciper. Målet för vårt arbete är opartisk humanitet. Läs mer om grundprinciperna här.

Se gärna också tidigare artikel i serien, om Humanitet / Gisele Singbo.

Fler nyheter

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!