Giséle Singbo har humaniteten som drivkraft

Giséle Singbo

I en artikelserie presenterar vi varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare som medverkar i filmen En röst. Först ut är Humanitet och Giséle Singbo.

Den 5 december 2020, på Frivilligdagen, lanserades En röst, en ny film om grundprinciperna. I filmen pratar frivilliga rödakorsare om det som styr och vägleder oss i vårt uppdrag. Här får du möta Giséle som var en av de medverkande i filmen.

Egna erfarenheter av flykt la grunden för Giséles engagemang

Giséle är 31 år. Hon och hennes familj flydde från Kongo och kom sedan till Sverige och Falköping. Där blev de väl mottagna av Falköpingskretsen, som hjälpte till med varma vinterkläder och tolk samt bjöd på middag och var ett gott samtalsstöd.

Idag studerar hon socialpsykologi på Högskolan i Skövde. Hon är medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund och tillhör lokalföreningen Göteborg. Giséle har varit frivillig sedan 2017, både som verksamhetsledare i frukostklubben och i stödtelefonen under Coronakrisen. Idag är hon besökare på förvaret i Kållered, även om verksamheten för tillfälligt är vilande.

- Jag älskar mitt frivilliguppdrag, att lyssna och samtala med personer som verkligen behöver detta. Personerna vi möter är verkligen utsatta, de kan ej röra sig fritt och vet oftast inte när de ska avvisas. Det är tunga samtal, men jag tror de vi möter uppskattar att någon lyssnar, berättar Giséle.

Ett intresse för att engagera sig började gro efter att Giséle läst en kurs på Göteborgs universitet med fokus på att möta människor som flytt. Hon blev intresserad och med minnet av det goda bemötandet hon och hennes familj fått av kretsen när de kom till Sverige, valde hon att engagera sig i Röda Korset.

Om att vara med i filmen En Röst

Giséle fick höra att frivilliga söktes till filmen En Röst via Rednet-artikeln som hennes frivilligledare delade. Hon kände direkt att detta var något hon ville vara med i, både för att visa stöd och för att dela med sig av sin erfarenhet.

- Genom filmen kan vi sprida budskapet om våra värderingar som leder oss i arbetet och som gör att vi engagerar oss. Filmen kan stärka oss som är aktiva och väcka nyfikenhet för de som ännu inte är engagerade, säger Giséle.

Med humanitet som ledstjärna

Grundprinciperna är en viktig del av engagemanget och Giséle vill särskilt betona alla människors lika värde.

- Humanitet betyder allt för mig. När jag och min familj befann oss i en nödsituation fanns andra, som Röda Korset, där för oss. Därför vill jag genom mitt engagemang också bidra till att förhindra och lindra mänskligt lidande. Jag gillar att lyssna på andra, och finnas där för människor som befinner sig i en utsatt situation. Jag är gladlynt, har tålamod och har hopp om livet, avslutar Giséle.

Grundprincipen Humanitet har en särställning

Humanitet visar på att allt vi i Röda Korset gör syftar till att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vårt mål är att skydda människors liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet och verka för fred.

Humanitet har en särställning bland grundprinciperna. Den ska utgöra drivkraften till allt vi gör och de övriga grundprinciperna är till för att fullborda denna första princip.

Läs mer om grundprinciperna i Kunskapsbanken. Där finns till exempel filmer, frågor och quiz som kan användas vid exempelvis utbildningar, introduktioner, styrelsemöten och verksamhetsmöten. 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!