Neutralitet bidrar till att alla kan känna tillit till vårt arbete

Gun Kallenberg i filmen En röst.

Nu kommer tredje delen av sju i en artikelserie där vi presenterar varje grundprincip och de frivilliga rödakorsare som medverkar i filmen En Röst. Denna gång är fokus på Neutralitet och Gun Kallenberg.

Den 5 december 2020, på Frivilligdagen, lanserades En röst, en ny film om grundprinciperna. I filmen pratar frivilliga rödakorsare om vad som styr och vägleder oss i vårt uppdrag. Här får du möta Gun, en av de medverkande i filmen.

Mötet med människor är en drivkraft för engagemang

Gun är 86 år och bor i Sollentuna. Hon är änka sedan flera år tillbaka och har en stor familj med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Teater, konst, musik, korsord och frågesport är stora intressen och Gun själv har varit tävlande i flertalet TV-sända frågesportprogram.

- Jag känner mig privilegierad och tacksam att få vara frisk i kropp och knopp, säger Gun.

Frivilligt engagemang har alltid varit viktigt för Gun. Hon startade som frivillig i Röda Korset för att hon ville göra något meningsfullt och bidra till medmänsklighet.

- Mötet med människor och den värme jag får tillbaka är det som driver mig i mitt frivilligengagemang, berättar Gun.

Får så mycket tillbaka

Sedan tio år tillbaka är Gun rödakorsvärd på Karolinska sjukhuset i Stockholm, ett uppdrag hon fick upp ögonen för via en rekryteringsannons.

- Jag kände direkt att detta var rätt uppdrag för mig, att jag kan uträtta något bra, säger Gun.

I uppdraget ingår att visa rätt, vid behov följa med och ibland hämta upp personer när besöket är klart.

- Det viktigaste är att försöka ge värme, kontakt och trygghet. Så många personer kommer ensamma och en del kan ingen svenska, menar Gun.

Verksamheten är, som många andra, pausad under rådande situation med Gun ser fram emot att starta upp igen.

- Jag älskar uppdraget, jag får så mycket tillbaka, berättar Gun.

Grundprinciperna är en viktig del av frivilligengagemanget

Grundprinciperna är en viktig del i Guns engagemang och hon menar att Röda Korsets grundprinciper väl matchar hur hon är, tänker och lever som person.

- Varje människa är unik och har sina erfarenheter i bagaget säger Gun.

Gun såg nyheten om att frivilliga söktes till grundprincipsfilmen via ett utskick från frivilligledaren. Hon blev nyfiken och tog kontakt med ansvariga för produktionen.

- Jag känner varmt för Röda Korset och tyckte att det lät spännande att medverka i filmen, berättar Gun.

När det gäller neutralitet, som Gun representerar i filmen, sammanfattar det hon ger röst till i filmen väl det hon själv kopplar till neutralitet.

- Det är viktigt att vi alltid utgår från humanitära behov i allt vi gör. Att både vara och uppfattas vara en neutral humanitär aktör skapar förtroende för vårt arbete, avslutar Gun.

Neutralitetsprincipen innebär att Röda Korset inte väljer sida i fientligheter eller att engagera sig i meningsskiljaktigheter av politiskt, etniskt, religiöst eller ideologiskt slag. Detta för att bevara förtroendet från alla parter.  

Läs mer om grundprinciperna i Kunskapsbanken på Rednet.

Se gärna också tidigare artikel i serien, om Humanitet / Gisele Singbo och Opartiskhet / Urban Lindblom.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!