Folkrätt och skydd

Vad får göras under en väpnad konflikt? Krigets lagar, eller den humanitära rätten, är regler för att begränsa lidandet i väpnade konflikter.
Personuppgifter och konfidentiell information om mer än 515 000 mycket utsatta människor har äventyrats på grund av attacken.
Afghanska medborgare som redan har ett utvisningsbeslut kan beviljas en ny prövning av sina asylskäl.
Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!