Utbildning av frivilliga i besöksgrupper i Malmö

Volontärer har språkträning på asylboende.

Kretsen i Malmö har under många år bedrivit besöksverksamhet på Migrationsverkets boenden, både på transit- och utreseboenden i Malmö och i Burlöv. Där möter våra frivilliga asylsökande och personer med avslag.

Varje vecka har de verksamhet för barn och vuxna på plats på dessa boenden. Syftet är att deltagarna ska få tänka på något annat än sin situation och tillsammans med frivilliga kan barnen rita eller göra andra aktiviteter.  

Under oktober och november månad har AMIRA II-projektet och enheten Skydd och efterforskning genomfört kapacitetstärkande insatser. Under två kvällar har vi setts för att prata om Röda Korsets arbete och stöd till individer med avslag och de som står inför ett återvändande. Vi har pratat om den komplicerade juridiken och processerna samt vikten av att hänvisa till Röda Korsets migrationsrådgivning för professionellt stöd och korrekt information.   

Vi har pratat om vad som händer med en person vid ett avslag och de många utmaningar som frivilliguppdraget kan innebära. Den första utbildningsträffen hade vi fokus på asyl- och återvändandeprocessen samt vårt stöd. Den andra träffen fokuserade vi på psykosocialt stöd vid avslag och vad det kan innebära, samt vad som skapar hållbarhet i uppdraget. Nästa år fortsätter vi med en heldagsfördjupning kopplat till psykosocialt stöd och samtal vid avslag och återvändande.  

- Från utbildningarna fick vi mycket specifik information som var användbar i vårt uppdrag. Båda utbildningarna var det mycket interaktiva diskussioner där utbildaren och deltagarna pratade omkring sina samlade kunskaper och erfarenheter av uppdraget för att upptäcka hur man kan bäst ger stöd till asylsökande vi träffar. Jag har redan hänvisat flera asylsökande att fylla i formuläret på hemsidan för att komma i kontakt med vår migrationsrådgivning och få veta vilket stöd det finns möjlighet till säger Carys Lilley, frivilligledare för Malmökretsens verksamhet på transitboende i Arlöv.  

Läs mer om stödet vi ger till personer som har fått avslag på asylansökan här   

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!