Ny kunskapsöversikt om barn i familj som återvänder

Elisabeth Lindholm, chef för Resurscentrum vid Strömsunds kommun, Elisabeth Dahlin, Generaldirektör vid Barnombudsmannen och Mikaela Hagan, projektledare för AMIRA II på Röda Korset.

Hur kan vi stötta barn som återvänder i familj på bästa sätt för att möjliggöra en bättre återintegrering? Kan svenska myndigheter och andra aktörer förbättra sina metoder och arbetssätt?

Under ett seminarium den 22 januari presenterades en kunskapsöversikt som Delmi tagit fram tillsammans med Strömsunds kommun. Syftet med den var att sammanställa forskning om återvändande och (åter)integration för barn i familj, med fokus på

1. utbildning
2. sociokulturell (åter)integration
3. hälsa
4. möjligheter och hinder för en framgångsrik återvändande- och (åter)integrationsprocess 

Kunskapsöversikten bygger på några få svenska studier på området. En av dem är Röda Korsets rapport “Avslag på asylansökan - Upplevelser av att återvända”. Målet med översikten är att bidra till ökad beredskap för samhällsaktörer i Sverige som är involverade i återvändandeprocessen för barn i familj.

Utdrag ur kunskapsöversikten

Asyl- och återvändandeprocessen behöver genomsyras av ett barnrättsperspektiv. En särskilt sårbar grupp är barn i familj, det vill säga barn som ansökt om uppehållstillstånd tillsammans med sina vårdnadshavare. Forskning visar att barn i familj ofta känner sig oinformerade och de beskriver sin egen delaktighet i asyl- och återvändandeprocessen som låg. Det kan leda till känslor av chock och uppryckthet i samband med återvändandet, vilket kan påverka barnens psykosociala hälsa på både kort och lång sikt.

Under seminariet diskuterades hur barn som återvänder i familj ska kunna stöttas på bästa sätt för att möjliggöra en bättre återintegrering. Kan svenska myndigheter och andra aktörer förbättra sina metoder och arbetssätt?

Röda Korset deltog med representant från det EU-finansierade projektet AMIRA II.

– Jag tycker att det blev ett väldigt bra samtal, med högt och lågt perspektiv. Vi pratade mycket om bemötande och stöd till det enskilda barnet, men även vad som krävs mer på strukturell nivå för att stärka barnrättsperspektivet. Jag tycker att vi från Svenska Röda Korset även bidrog med vikten av ett individperspektiv i hela asyl- och återvändandeprocessen. Det vill säga att även vuxna behöver förstå och känna sig delaktiga i sin process, att de behöver mer individuellt utformad information och stöd både före och efter ett återvändande, säger Mikaela Hagan, projektledare för AMIRA II.

– En annan aspekt jag också vill lyfta med vår medverkan är vikten av mer kunskap om hur barn involveras idag och hur de får sina rättigheter tillgodosedda samt att vi behöver stärka kunskapen om situationen efter återvändande hos en rad olika aktörer. Det barn säger till oss och det annan forskning på området visar är att barn generellt sett har ett behov av få prata om sitt avslag och om ett eventuellt återvändande och få mycket mer specifik information, fortsätter Mikaela.

Det var ett väldigt bra arrangerat seminarium av Delmi och Strömsunds kommun med intressanta talare. Särskilt fint att Barnombudsmannen deltog och att migrationsministern deltog och inledningstalade. Ser fram emot fördjupad dialog senare i veckan på ett rundabordssamtal på samma tema med en rad olika aktörer, bland annat Migrationsverket. 

Se seminariet i efterhand och ta del av kunskapsöversikten här

AMIRA II projektet är EU-finansierat och leds av Enhet Skydd och efterforskning.
Läs mer om AMIRA II här

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!