Stärkt stöd till föräldrar vid Röda Korsets behandlingscenter i Skellefteå

Material som tagits fram i AMIRA projektet

Vi på Röda Korset har i många år arbetat med att ge stöd till personer som har fått avslag på asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande. Stödet syftar till att lindra och förhindra mänskligt lidande. Svenska Röda Korsets arbete med stöd vid avslag och återvändande utgår ifrån individens behov och sker alltid i enlighet med våra grundprinciper.

För att synliggöra att barn har egna behov vid avslag samt inför och efter ett återvändande har vi i tidigare projekt valt att lyfta barns behov och erfarenheter i en rad olika material. Tillsammans med Röda Korsets behandlingscenter (RKC) har vi exempelvis tagit fram tips på hur du som möter barn med avslag kan prata om återvändande: Efter avslag – Barns tankar om återvändande (PDF, 2022).

Under år 2023 har vi vidareutvecklat arbetet med asylsökande föräldrar inom projektet och under hösten genomfördes de första föräldragruppsträffarna. Totalt har fyra gruppträffar genomförts med patienter på RKC Skellefteå där sex personer deltagit. Vi har fått mycket positiv respons från föräldrarna som gärna hade fortsatt med gruppen. Vi planerar att implementera föräldragruppen i vår verksamhet på RKC Skellefteå som ett komplement till vår ordinarie gruppverksamhet framöver.

Parallellt har vi även utvecklat ett koncept med en tvådagarsworkshop med

  • information och diskussion kring asyl- och återvändandeprocessen
  • en dag specifikt för föräldrar om barn i asyl- och återvändandeprocessen.

Denna workshop genomfördes i januari av ett team inom projektet med olika kompetenser och professioner. Under den första dagen deltog elva personer som också kunde få individuell juridisk rådgivning kopplat till sin egen asyl- eller återvändandeprocess på plats. Även frågor som rör barnets rättigheter och delaktighet i asyl- och återvändandeprocessen diskuterades med en mindre grupp föräldrar dag två. Både föräldragrupperna samt workshopen kommer att erbjudas på fler orter och utvecklas vidare under projektets kommande år. ​ 

Mer om AMIRA II

Inom ramarna för vårt arbete har vi genomfört en rad EU-projekt. Nuvarande projekt AMIRA II (Assisting Migrants in Return and Asylum) finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond och avslutas i januari år 2025. Projektet syftar till att utveckla stödet till personer med avslag, att sprida kunskap om behov och förbättringsområden samt att utveckla samverkan på nationell och internationell nivå. Här hittar du mer information om arbetet: Stöd vid avslag och återvändande (rodakorset.se)

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!