Nu kan personer som återvänder till Irak få stöd av Röda Halvmånen

Volontärer delar ut nödhjälp i Irak

Svenska Röda Korset har under en lång tid arbetat med att ge stöd till personer som har fått avslag på sin asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande. Vi kan nu utöka det stödet ytterligare genom ett samarbete med vår systerförening Irakiska Röda Halvmånen.

Samverkansavtalet med Irakiska Röda Halvmånen innebär att irakier i Sverige, och i andra EU länder, som har fått avslag på asylansökan och står inför ett återvändande erbjuds utökat reintegrationsstöd efter ett återvändande till Irak.

Just nu är det många med ursprung i Irak som nekas uppehållstillstånd i Sverige efter att de har sökt asyl och kommer att behöva förhålla sig till ett eventuellt återvändande.  Tack vare avtalet med Irakiska Röda Halvmånen kan vi erbjuda utökat anpassat individuellt stöd både före och efter återvändande. Hänvisning till Röda Halvmånen görs alltid av en migrationsrådgivare enligt rutiner för säkra hänvisningar och efter att en individuell behovsanalys har gjorts.

Stödet som Irakiska Röda Halvmånen ger kan handla om:

  1. Samtal, information och rådgivning
  2. Hjälp i kontakter med myndigheter i Irak
  3. Tillgång till hälso- och sjukvård
  4. Juridiskt stöd och hjälp
  5. Materiellt stöd såsom kläder, skor eller husgeråd
  6. Tillgång till yrkesutbildning och hjälp att starta företag
  7. Stöd anpassat till barn, såsom hjälp med skolgång

Röda Korsets och Röda Halvmånens arbete sker i samverkan och ska vara ett komplement till de stödprogram som redan finns från myndigheter. Vi inkluderar alltid psykosocialt stöd som en komponent i arbetet och arbetar för att säkerställa att alla individer i en familj får uttrycka sina behov och får stöd utifrån sina egna behov. I april 2023 genomfördes en workshop i Baghdad där vi tillsammans med representanter från flera regioner i Irak deltog. Vi kunde där tillsammans diskutera och påbörja framtagandet av rutiner och behovsanalyser.

Inom kort kommer det att laddas upp broschyrer på vår hemsida på svenska, engelska och arabiska med information om det utökade stödet.  Dessa kan du enkelt skriva ut!

Mer om AMIRA II

Avtalet med Irakiska Röda Halvmånen är en del av det EU finansierade projektet AMIRA II och sträcker sig i nuläget fram till och med januari 2025.  

Personer som har fått avslag på asylansökan befinner sig ofta i en särskilt utsatt situation och kan vara i behov av vårt stöd på flera sätt.

Svenska Röda Korset har som uppdrag att:

  1. Ge saklig information och individbaserat stöd till personer som ska återvända efter avslag på asylansökan.
  2. Erbjuda möjlighet att få diskutera alternativ efter ett avslag och information om återvändandeprocessen med en oberoende part.
  3. Berätta om vilka regler som gäller, vilket stöd som erbjuds av olika aktörer och vad som kan vara bra att tänka på inför ett återvändande.

Målet är att öka förutsättningarna för ett humant, värdigt och hållbart återvändande oavsett om det sker självmant eller inte.

För hänvisningar och frågor kontakta oss gärna på returnsupport@redcross.se

Här hittar du mer information om arbetet: Stöd vid avslag och återvändande (rodakorset.se)

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!