Samlad information om Ukraina

Vi arbetar för att fortsätta stötta Röda Korsets arbete i Ukraina och i grannländerna. Runt om i Sverige gör kretsar fantastiska insatser utifrån de lokala behoven. Här finns information, nyheter och länkar för rödakorsare med anledning av konflikten i Ukraina.
Vi arbetar för att fortsätta stötta Röda Korsets arbete i Ukraina och i grannländerna. Runt om i Sverige gör kretsar fantastiska insatser utifrån de lokala behoven. Här finns information, nyheter och länkar för rödakorsare med anledning av konflikten i Ukraina.

Vad kan kretsar med verksamheter tänka på?

Nu har flera kretsar haft verksamheter igång under ett tag, kom ihåg att det är viktigt att vi tar hand om varandra för att hålla långsiktigt.

Vad kan kretsar göra?

Här är några verksamheter kretsar kan bedriva.

Stöd i samband med asylmottagande på tågstationer, i hamnar och andra ankomstplatser

Verktyg och stöd för att starta och driva temporära akutinsatser finns i Kunskapsbanken.

Stärka upp eller starta nya verksamheter på mötesplatser och asylboenden

Verktyg och stöd för att starta och driva långsiktiga verksamheter finns i Kunskapsbanken.

Bidra till insamling för människor som drabbas av konflikten i Ukraina

Vår viktiga insamling fortsätter, mer info i Kunskapsbanken. 

Delta på nätverksträffar för att få stöd och ge råd

Alla nätverksträffar finns i kalendariet.

Samlad information om insatserna i Ukraina

Läs mer om Svenska Röda Korsets insatser i Ukraina här

Råd till kretsar om media hör av sig  

Här finns tips och råd i kontakter med press och media med anledning av konflikten i Ukraina.

Hur kan vi bidra till att lindra oro?

Många känner oro i den här situationen, i våra verksamheter och i samhället i stort. Vi försöker möta oron genom att lyssna utan att värdera eller ta ställning och ger stöd att hålla fast i vardagliga rutiner. På så sätt främjas trygghet, lugn, tillit, samhörighet och hopp.  

Fem principer för tidigt krisstöd
Råd för att hantera oro och stress
Interaktiv kurs: Våga möta

Migrationsrådgivning gällande Ukraina

För dig som träffar personer med anhöriga, eller själv har anhöriga i Ukraina eller på flykt. 

Här finns migrationsrådgivning

Tillgång till vård för personer från Ukraina

Läs mer om vad som gäller för personer som flytt från Ukraina

Vår neutralitet är extra viktig nu

Som rödakorsare är det viktigt att du tänker på vår neutralitet. Den är unik i vårt uppdrag, och direkt avgörande för säkerheten för våra kollegor i Ukraina. 

Vi har tagit fram ett presentationsmaterial (powerpoint och talarstöd) om vårt mandat och grundpriciperna som kretsar kan använda på informationsträffar.

Här finns informationsmaterialet om grunden för vårt arbete

Frågor och svar om att delta och samla in pengar vid manifestationer och hur du som rödakorsare ska tänka kring sociala medier

Lär dig mer om varför det är så viktigt med neutralitet

De folkrättsliga reglerna gäller

Vill du veta mer om den humanitära rätten och Rödakors- och rödahalvmånerörelsens roll i väpnade konflikter?

Läs mer om Krigets lagar
Webbkurs: krigets lagar och folkrätten runtomkring

Dags att se över krisberedskapsplanen

Givet det förändrade omvärldsläget är det nu hög tid att se över kretsens krisberedskapsplan eller ta fram en för att se över behoven i kommunen.

Läs mer om Lokal Krisberedskap

Nyheter 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!