Varför är det så viktigt med neutralitet?

Neutralitet

Vår neutrala inställning ger oss det säkra tillträde vi behöver för att kunna göra ett bra och livsviktigt jobb.

I alla våra 191 rödakors- och rödahalvmåneföreningar runtom i världen följer vi samma sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Det vägleder oss i vårt arbete och är vår kompass i allt, oavsett om det rör sig om lokala dilemman eller stora internationella katastrofer. Man kan säga att det är grundprinciperna som gör oss till det vi faktiskt är – världens största mänskliga skyddsnät. 

Opartiskhet och neutralitet kan tyckas snarlika, men för oss på Röda Korset finns en skillnad i begreppen. Det första är ett mål för hela vår verksamhet och handlar om icke-diskriminering och att hjälpen ska gå till dem som behöver den mest. Neutralitet å sin sida betyder att vi inte väljer sida i fientligheter eller tar ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi – det är människan som står i fokus. Och eftersom vi är en del av en global rörelse måste vi solidariskt alltid tänka på och väga in vad våra handlingar kan få för konsekvenser för kollegor i andra länder, vilket också är en av anledningarna till att vi sällan offentligt tar ställning i exempelvis manifestationer.

Röda Korsets huvudsakliga mål är att nå fram till människor som verkligen behöver vår hjälp och därigenom förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett var i världen den behövande befinner sig. I det arbetet är att vara och uppfattas neutrala ett av våra viktigaste verktyg – det är det som bidrar till vårt förtroende över hela världen och i förlängningen det som gör att vi kommer in i fångläger, kan hjälpa flyktingar i krigshärjade länder och förhandla med alla parter i en konflikt – situationer där få, om ens några, andra organisationer har tillträde.

Vår neutrala inställning ger oss med andra ord det säkra tillträde vi behöver för att kunna göra ett bra och livsviktigt jobb. Som svensk kan det kännas främmande, men i många fall jobbar våra kollegor i farliga situationer och områden där just det säkra tillträdet är skillnaden på liv och död för oss och dem vi hjälper.

Men att missta neutraliteten för feghet eller att vi inte tar ställning är fel. Vi kommer alltid att uppmana parter att upprätthålla krigets lagar. Och vi kommer alltid att ta ställning för den enskilda människan och mot våld och övergrepp, men vi gör det i den konfidentiella dialogen med de direkt ansvariga – vilken vi har tillgång till tack vare just vår neutralitet.

Kristina Borg

Tematisk rådgivare, humanitära värderingar

Artikeln kommer från ett tidigare nummer av Röda Korset Magasin. Du kan läsa alla gamla nummer på rodakorset.se

I Kunskapsbanken finns mer information om våra sju grundprinciper.

Se också frågor och svar kopplat till grundprincipen neutralitet.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!