Riksstämman 2023

28 maj och 3-4 juni genomfördes Riksstämman i Karlstad. Många beslut fattades, bland annat antogs en ny strategisk inriktning för åren 2024-2030 och det valdes en ny styrelse.
28 maj och 3-4 juni genomfördes Riksstämman i Karlstad. Många beslut fattades, bland annat antogs en ny strategisk inriktning för åren 2024-2030 och det valdes en ny styrelse.

Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ. På Riksstämman samlades hundratals medlemmar för att diskutera frågor och ta beslut som rör hela organisationen. Ett stort och viktigt forum för oss som medlemsstyrd organisation!

Nedan hittar du länkar till information kopplat till Riksstämman 2023.

Uppföljning av Riksstämman 2023

Ta del av all dokumentation från Riksstämman 2023 såsom beslutslista, protokoll med mera.

Ta del av dokumentation
Läs stämmohandlingarna

Riksstämmohandlingarna innehåller alla de frågor som Riksstämman tog beslut om.

Läs stämmohandlingarna till Riksstämman
Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!