Riksstämman 2023

Nu förbereder vi oss för Riksstämma! På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt?
Nu förbereder vi oss för Riksstämma! På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt?

Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ. På Riksstämman samlas hundratals medlemmar för att diskutera frågor och ta beslut som rör hela organisationen. Ett stort och viktigt forum för oss som medlemsstyrd organisation!    

Riksstämma 28 maj och 3-4 juni

Riksstämman kommer att inledas digitalt och ta beslut om de första punkterna på dagordningen, för att sedan ha sina huvudförhandlingar i Karlstad under den första helgen i juni.

Mer praktisk information om Riksstämman uppdateras löpande på Kunskapsbanken.

Beslut om ny strategisk inriktning

den här Riksstämman ska beslut tas om en ny strategisk inriktning. Den strategiska inriktningen är det dokument som samlar vårt uppdrag, vision och mål på ett och samma ställe och är vägledande för all verksamhet som vi gör inom Svenska Röda Korset. Här kan du läsa mer om styrelsens förslag till strategisk inriktning 2024-2030

Läs stämmohandlingarna

Riksstämmohandlingarna innehåller alla de frågor som Riksstämman ska ta beslut om. Diskutera riksstämmohandlingarna i kretsen och stötta kommunens riksstämmoombud som är er representant.

Läs stämmohandlingarna till Riksstämman
Utbildningar och förberedelser

Alla som blir valda till riksstämmoombud erbjuds utbildningar, stöd och förberedelsematerial för att lära sig mer om hur en Riksstämma går till och för att sätta sig in i de frågor som ska tas upp för beslut.

Läs mer och anmäl dig här
Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!