Riksstämman 2023

Nu förbereder vi oss för Riksstämma! På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt?
Nu förbereder vi oss för Riksstämma! På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt?

Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ. På Riksstämman samlas hundratals medlemmar för att diskutera frågor och ta beslut som rör hela organisationen. Ett stort och viktigt forum för oss som medlemsstyrd organisation!    

Riksstämma 28 maj och 3-4 juni

Riksstämman kommer att inledas digitalt och ta beslut om de första punkterna på dagordningen, för att sedan ha sina huvudförhandlingar i Karlstad under den första helgen i juni.

  • 28 maj: Riksstämman öppnar digitalt och förhandlingar inleds
  • 3–4 juni: Riksstämmoförhandlingar på plats i Karlstad

Mer praktisk information om Riksstämman kommer att uppdateras på Kunskapsbanken.

Beslut om ny strategisk inriktning

den här Riksstämman ska beslut tas om en ny strategisk inriktning. Den strategiska inriktningen är det dokument som samlar vårt uppdrag, vision och mål på ett och samma ställe och är vägledande för all verksamhet som vi gör inom Svenska Röda Korset. Här kan du läsa mer om styrelsens förslag till strategisk inriktning 2024-2030, ta även del av arbetsmaterial för att diskutera förslaget i kretsen och inbjudan till Kretsaktuellt för att ställa dina frågor direkt till styrelsen. 

Ta chansen att delta som riksstämmoombud

På Riksstämman är det riksstämmoombuden som tar alla beslut. Alla medlemmar kan bli ombud och väljs att representera kretsen/kretsarna i sin kommun.

Läs mer här om riksstämmouppdraget och hur val av ombud går till
Motionera till Riksstämman

Har du tankar, idéer och förslag på hur vi som organisation kan utvecklas, bli bättre eller arbeta på ett annorlunda sätt? Är det en strategisk fråga som rör hela organisationen? Då kan det passa att skriva en motion till Riksstämman!

Läs mer om motioner till Riksstämman här

Styrelsens förslag till Riksstämman

I mitten av december skickade styrelsen ut meddelande om tid och plats för Riksstämman, samt sina förslag till ny strategisk inriktning att börja gälla 2024, samt medlemsavgifter 2024-2025 och fördelning av dessa mellan lokal och nationell nivå. Förslagen skickas ut till alla kretsar per post. 

Här kan du läsa alla delar i utskicket från styrelsen

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!