Riksstämman 2023

Nu laddar vi för Riksstämma! På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt? 
Nu laddar vi för Riksstämma! På vilket sätt vill du vara med och påverka Svenska Röda Korsets arbete framåt? 

Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ. På Riksstämman samlas hundratals medlemmar för att diskutera frågor och ta beslut som rör hela organisationen. Ett stort och viktigt forum för oss som medlemsstyrd organisation!    

Riksstämma 28 maj och 3-4 juni

  • 28 maj: Riksstämman öppnar digitalt
  • 2 juni: Ankomst till Karlstad, frivilliga aktiviteter, gemensam middag
  • 3-4 juni: Riksstämman fortsätter

Mer praktisk information om Riksstämman kommer att uppdateras på Kunskapsbanken.

Beslut om ny strategisk inriktning

den här Riksstämman ska beslut tas om en ny strategisk inriktning. Den strategiska inriktningen är det dokument som samlar vårt uppdrag, vision och mål på ett och samma ställe och är vägledande för all verksamhet som vi gör inom Svenska Röda Korset.

Ta chansen att delta som riksstämmoombud

På Riksstämman är det riksstämmoombuden som tar alla beslut. Alla medlemmar kan bli ombud och väljs att representera kretsen/kretsarna i sin kommun.

Läs mer här om riksstämmouppdraget och hur val av ombud går till
Motionera till Riksstämman

Har du tankar, idéer och förslag på hur vi som organisation kan utvecklas, bli bättre eller arbeta på ett annorlunda sätt? Är det en strategisk fråga som rör hela organisationen? Då kan det passa att skriva en motion till Riksstämman!

Läs mer om motioner till Riksstämman här

Styrelsens förslag till Riksstämman

Styrelsen för Svenska Röda Korset delar sina förslag inför Riksstämman i mitten av december. Förslagen skickas ut till alla kretsar per post och kommer att publiceras på Rednet. Styrelsen ger vid det här tillfället förslag på ny strategisk inriktning (att börja gälla 2024), och medlemsavgift för åren 2024–2025.

Här kan du läsa om arbetet som gjorts för att ta fram förslaget till nästa strategiska inriktning.

Fortsätt håll utkik här på Rednet! Det kommer också finnas arbetsmaterial för att diskutera förslaget till strategisk inriktning i kretsen och tillsammans med andra rödakorsare, samt tillfällen när du kan ställa frågor om förslaget till styrelsen.

 

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!