Israel och Palestina

Här finns information, nyheter och länkar för rödakorsare med anledning av konflikten i Israel och Gaza.
Här finns information, nyheter och länkar för rödakorsare med anledning av konflikten i Israel och Gaza.

Sedan morgonen den 7 oktober pågår nya våldsamheter i Israel och Gaza. Våldsamheterna orsakar död och enormt lidande för befolkningen. Våldet riktat mot civila är avskyvärt och kan inte rättfärdigas. Gisslan måste friges.

Vad gör vi på plats? 

Magen David Adom (Röda Korsets motsvarighet i Israel), Palestinska Röda Halvmånen och ICRC är på plats och hjälper i såväl Israel, Gaza och på Västbanken. Hjälpen består bland annat av:

att ge akut sjukvård till skadade
köra patienter till sjukhus
ordna med blodbank
dela ut filtar, madrasser, hygienartiklar,vatten och köksset
ge psykosocialt stöd till volontärer
göra hälsouppföljningar för personer som är sjuka i till exempel  diabetes, högt blodtryck eller som är gravida

ICRC har fått in flera expertteam i Gaza. Ett krigskirurgiskt team med narkosläkare, ortopeder och operationssköterskor och ett team med specialister på minröjning och odetonerad ammunition. Flera lastbilar med mediciner och sjukvårdsmaterial och vattenreningstabletter har också kommit in i Gaza.

Svenska Röda Korset stödjer ekonomiskt både Palestinska Röda Halvmånen och ICRC, men tillträdet är oerhört svår.

Läs mer på vår hemsida om hur vi hjälper till på plats i Gaza. Följ gärna Röda Korset på sociala medier för fler uppdateringar.

Läs en intetrvju med ICRC:s Martin Schûepp om den unika roll som Röda Korset har.

Kretsinsamling

Vi har en öronmärkt akutinsamling till våra insatser.

Redovisningskod 2023532
Centralt swishnummer: 123 665 28 95

Den internationella humanitära rätten måste följas

ICRC har, med sitt unika mandat enligt krigets lagar, direktdialog med såväl Hamas som Israel i humanitära frågor. Även krig har gränser. Alla parter måste respektera sina skyldigheter enligt den internationella humanitära rätten, vilket innebär att civila och civil infrastruktur måste respekteras och skyddas. Att ta gisslan är förbjudet.

Vår neutralitet gör det möjligt för oss att arbeta på plats och få komma in med nödhjälp till drabbade. Läs mer om Varför det är så viktigt med neutralitet.

Din insats är viktig 

När svåra katastrofer inträffar är det lätt att känna sig otillräcklig, men det finns mycket vi kan göra för att hjälpa till. Du hjälper till genom att engagera dig på det sättet du brukar i Röda Korset. Även om verksamheten inte är direkt hjälp till de drabbade länderna kan den vara viktig för att ge personer som mår dåligt en trygg plats och för att sprida kännedom om Röda Korset vilket kan bidra till insamlingen för de drabbade. Även små insatser är viktiga. 

Känner du själv eller någon i din närhet oro? 

Det är lätt att känna hopplöshet. Du eller andra i din närhet kanske har anhöriga, släkt och vänner på plats i pågående kriser och katastrofer. Det omfattande pågående lidandet kan krypa nära. Det är viktigt att vi tillåter oss att vara människor - humanitet är en princip som också gäller oss själva. Vi är en del av en rörelse för hopp. Vi kämpar för att förhindra och lindra just detta lidande. Du är del av detta arbete, oavsett din roll. 
 
Vårt engagemang är en stor tillgång i vårt dagliga arbete, och för att det ska bli hållbart krävs det balans. Känner du dig själv orolig kan det vara bra att prata med andra i din närhet, och att stötta varandra. Ta er gärna tid för pauser och prata tillsammans. Ta också gärna del av Röda korsets webbhubb för psykisk hälsa: Psykisk hälsa och psykisk ohälsa.    

Söker du efter saknade familjemedlemmar? 

Genom vårt stora internationella nätverk kan vi hjälpa till att efterforska saknade familjemedlemmar på de flesta platser i världen. Vi har unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas eftersom vi aldrig tar ställning i en konflikt. Läs mer om efterforskning av saknade familjemedlemmar i Israel och Palestina här

Mer information om vad vi gör i Israel och Palestina finns på vår hemsida

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!