Röda Korset i media: krigets lagar måste följas

Gaza hjälp volontär

Situationen i Israel och Gaza är oerhört allvarlig och fortsätter att eskalera. Dag och natt trotsar våra kollegor och volontärer den livsfara arbetet innebär i Gaza. Hör Anders Pedersen berätta mer om vårt arbete på plats, i olika intervjuer.

Vår tf generalsekreterare och internationella chef Anders Pedersen har med anledning av händelserna i Israel och Gaza medverkat i flera mediainslag den senaste tiden.

I inslagen lyfter han den humanitära situationen i Gaza, och Röda Korsets hjälparbete på plats som idag sker mot alla odds. Vår ledstjärna är och förblir den internationella humanitära rätten.

Se Anders Pedersen i TV4 Nyhetsmorgon från den 23 november skildra den svåra humanitära situationen i Gaza och berätta om Röda Korsets viktiga roll, inte minst gällande eventuella gisslanfritagningar.

”Att finnas där som en röst för medmänsklighet och säkerställa att människor som gått igenom fruktansvärda trauman får den hjälp de behöver.”

Lyssna till Anders Pedersen i P1 Morgon den 23 november kring Röda Korsets unika roll, om krigets lagar, och om hur vår neutralitet bidrar till att vi alltid har möjlighet att hjälpa.

I TV4 Efter fem den 22 november medverkade Anders Pedersen för att lyfta den katastrofala humanitära situationen för civilbefolkningen i Gaza, samt om utsattheten för personal och hjälparbetare på plats.

Se Anders Pedersen i SVT:s extrasändning 7 november

"Det är en av de värsta humanitära katastroferna som vi har sett."

"Det som jag tycker är alldeles speciellt viktigt att framhålla just nu, det är att sjukvården hamnar i skottlinjen."

Se Anders Pedersen i SVT Morgonstudion 2 november

"Det finns ingen som inte kan bli berörd av detta. Men medkänsla räcker inte. Medkänsla måste leda till handling, och handling och medmänsklighet är det vi just nu måste ge människor. Hopp om att det finns en framtid."

Se Anders Pedersen i TV4 Efter fem 31 oktober

"Våra egna frivilliga och våra egna anställda som är på plats är precis lika utsatta som civilbefolkningen i övrigt. Men de kan vara där därför att vi har vår neutralitet som en av våra grundprinciper - att vi aldrig tar ställning i en konflikt."

Lyssna: Anders Pedersen i P1 Morgon 31 oktober

”Läget är förskräckligt och outhärdligt.”

”Fick information precis innan här om att granater hade fallit ner bara några få metrar från det sjukhus där vi har vår Palestinska rödahalvmånen närvaro med över 12 000 personer som vårdas på sjukhuset. Vi har över 1000 personer inne i Gaza (reds anmärkning: från Palestina Rödahalvmånen) och över 100 personer från Internationella rödakorskommitten."

Se Anders Pedersen i Aktuellt 30 oktober

”Det är det mest basala man måste få in nu. Det är mat, vatten och medicin. Det är det absolut viktigaste. Lagren börjar ta slut. Det finns inte mer att distribuera. Vi måste få in mer.”

Gå till vår samlingssida på Rednet om Israel och Palestina

Den internationella humanitära rätten, också kallad krigets lagar

Det finns regler som ska följas även i krig. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Civilbefolkningen måste skyddas. Att ta gisslan är förbjudet.

I Genèvekonventionerna och i rödakors- och rödahalvmånerörelsens stadgar står det att nationella föreningar, som Svenska Röda Korset, ska sprida kunskap om, säkerställa respekt för och vara med att utveckla den internationella humanitära rätten. Detta uppdrag finns också inskrivet i våra stadgar. Men det är också viktigt att komma ihåg att den humanitära rätten också lägger grunden för mycket annat av det som Röda Korset gör.

Mer information hittar du på vår hemsida, på sidan om krigets lagar

Webbkurser om folkrätt

Gå webbkurs i krigets lagar

Vad kan du om reglerna i väpnade konflikter? Lär dig mer genom att göra vår webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

Gå webbkurs om krigsbrott

Vet du vad som händer om krigets lagar inte följs? Lär dig mer genom att göra vår webbkurs om arbetet mot krigsbrott.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!