Vi finns på plats i Israel och Palestina

Sjukvårdare i Palestina.

Den senaste tiden har våldet ökat i Israel och Palestina. På morgonen den 7 oktober började en ny omgång av väpnade konflikter. Detta orsakar död och enormt lidande för befolkningen.

Magen David Adom (Röda Korsets motsvarighet i Israel) och Palestinska Röda Halvmånen finns på plats.

Vi är ytterst oroade över eskaleringen av våld i Israel och de palestinska områdena. Rapporterna vi har fått är helt fruktansvärda. Våldet riktat mot civila är avskyvärt och kan inte rättfärdigas. Situationen innebär enormt lidande på båda sidor.  

Även krig har gränser. Alla parter måste respektera sina skyldigheter enligt den internationella humanitära rätten, vilket innebär att civila och civil infrastruktur måste respekteras och skyddas. 

Hjälpen består bland annat av att behandla skadade, köra patienter till sjukhus och ordna med blodbank. Även beredskapspersonal har aktiverats.

Svenska Röda Korset stödjer både Palestinska Röda Halvmånen och ICRC som är på plats i Gaza, men access är oerhört svår.

ICRC har, med sitt unika mandat enligt krigets lagar, direktdialog med såväl Hamas som Israel i humanitära frågor.

Parallellt förbereds leverans med stöd från Egyptiska Röda Halvmånen och ICRC. Vi har mer än 60 ton hjälpmaterial som står redo när så är möjligt.

Mer information om vad vi gör i Israel och Palestina finns på vår hemsida

Kretsinsamling

Vi har nu en öronmärkt akutinsamling till våra insatser

Redovisningskod 2023532
Centralt swishnummer: 123 665 28 95

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!