Den sociala utsattheten ökar

Fler människor söker sig till civilsamhället för att få hjälp med grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet. Vi ser i våra kretsars verksamheter att den sociala utsattheten ökar i olika delar av landet. Röda Korset har den senaste tiden släppt tre rapporter på temat.
Fler människor söker sig till civilsamhället för att få hjälp med grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet. Vi ser i våra kretsars verksamheter att den sociala utsattheten ökar i olika delar av landet. Röda Korset har den senaste tiden släppt tre rapporter på temat.

Det är ett tufft ekonomiskt läge för många barnfamiljer just nu. 4 av 10 av ensamstående föräldrar med lägre inkomst har tvingats låna pengar för att betala för mat, kläder och bostad.

Inom civilsamhället larmar organisationer om att alltfler människor söker hjälp med mat, kläder eller tak över huvudet. 

Utmaningarna märks tydligt i vår egen verksamhet i kretsarna. Vi finns på 140 platser runt om i landet med verksamhet som hjälper människor i utsatthet. Det är en fyrdubbling sedan 2020.

Tre rapporter om ökande social utsatthet

De senaste månaderna har vi tagit fram tre rapporter om social utsatthet. 

1. En kartläggning av hur trycket ökar på civilsamhället för att möta de grundläggande humanitära behoven hos socialt utsatta grupper. I rapporten finns siffror uppdelat per län.

Rapport: Ökande grundläggande humanitära behov

Mer i en nyhet på Rednet

2. En Sifoundersökning om hur den sociala utsattheten ökar bland barnfamiljer med lägre inkomst.

Rapport: Barnfamiljers ekonomiska svårigheter 2024

Ta del av inspelningen från vår barnfattigdomkonferens i mars

3. En rapport om social utsatthet för ukrainare som flytt till Sverige.

Rapport: Två års mottagande av ukrainska flyktingar i Sverige

 

 

Påverka lokalt för minskad social utsatthet

Civilsamhället möter många av utmaningarna i samhället först. Nu ser vi hur vi allt oftare tvingas hjälpa till med det mest grundläggande som mat och kläder, där det offentliga inte räcker till.

Tillsammans kan vi uppmärksamma landets politiker och allmänheten på situationen. Vi ser den ökade sociala utsattheten tydligt i våra verksamheter.

Nu måste en förändring ske.

1. Bjud in media till era verksamheter

Tidningar, radio och TV vill veta vad som händer i era verksamheter! Särskilt om det går att koppla till en undersökning eller rapport. Hör av er, berätta om rapporterna och bjud in till era verksamheter.

Ta gärna del av ett talmanus som hjälp när du ringer till media 

Fler tips kring media och press

Inspiration: Samlade lokalnyheter kring rapporten om grundläggande behov i februari 2024

2. Skriv och skicka in insändare

Passa på att skicka in en insändare där ni lyfter er oro kring den ökande sociala utsattheten i er kommun.

Insändarmall att anpassa till lokalmedia

3. Kontakta lokala politiker

Mejla eller ring till era lokala politiker!

Precis som med journalister kan ni bjuda in dem till era verksamheter. Det går bra att använda insändaren eller talmanuset ovan för inspiration till vad ni kan säga.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!