Ökad utsatthet i inflationens spår - ny rapport

Grundläggande behov

Det senaste året har behovet av stöd till mat för dagen, kläder och tak över huvudet ökat. Röda Korset har tagit fram en ny rapport med en lägesbild från civilsamhället av hur behoven i Sverige ser ut.

Ny rapport om grundläggande humanitära behov

En ny rapport från Röda Korset visar att civilsamhällesorganisationer i alla 21 län vittnar om en ökande ekonomisk utsatthet. Allt fler i Sverige har svårare att tillfredsställa sina grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet.

Utvecklingen beror i första hand på ökad inflation och ökade priser på det mesta. I andra hand beror det på att färre personer tar del av kommunala insatser som ekonomiskt bistånd. I tredje hand beror det på att många faller mellan stolarna i väntan på ersättning bland annat från Försäkringskassan och a-kassan. 

Rapport: Grundläggande behoven ökar i Sverige

De som länge har varit hjälpsökande är extra utsatta nu, samtidigt som personer ur nya grupper söker stöd. De nya grupperna består framför allt av:  

  • ensamstående föräldrar med barn, framför allt kvinnor 
  • pensionärer med låg pension 
  • barnfamiljer med låga inkomster 
  • personer som tidigare levt på marginalen och där vardagsekonomin inte längre går ihop 
  • personer som sökt och fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd eller sjukpenning samt personer som drabbats av långa väntetider för ekonomiskt bistånd, a-kassa eller vid sjukskrivning. 

Så kan situtionen vändas

För att människor ska kunna tillgodose sina grundläggande behov har vi tagit fram rekommendationer till beslutsfattare: 

  • Förbättra delarna av trygghetssystemet som har särskilt stor betydelse för personer med låga inkomster, som bostadsbidragen till unga och barnfamiljer, bostadstillägget för äldre, underhållsbidraget/-stödet för ensamstående och barnbidraget. 
  • Höja dagersättningen för asylsökande och personer som har ansökt om tillfälligt skydd, och säkerställa att de kan transportera sig. Många boenden ligger långt utanför samhället vilket gör att tillgången till samhällsfunktioner försvåras. 
  • Säkerställa att ekonomiskt bistånd räknas upp så att biståndet medger en skälig levnadsstandard, att det betalas ut i tid och att tidigare och förbrukade inkomster och privata lån inte medräknas som inkomst i beräkning av biståndsbehov.  
  • Säkerställa att stöd ges utifrån behov och förutsättningar och att de hjälpbehövande förstår vilket stöd de kan ha rätt till och får hjälp att ansöka om det. 
  • Stärka samverkan med civilsamhället genom exempelvis idéburna offentliga partnerskap för att möta behov hos utsatta personer som upplever olika hinder för att vända sig direkt till det offentliga. 

Rapporten i media

Lyssna på ett inslag i Sveriges Radio om rapporten

Studio Ett | Fler söker hjälp från civilsamhället på grund av det ekonomiska läget

Ledare om rapporten i Aftonbladet

Aftonbladet: "Fredrik levde på existensminimum i fem år – nu vill han hjälpa andra"

Norran: "Allt fler behvöer hjälp i Skellefteå - hungrar och fryser"

P4 Jönköping | Fler söker hjälp för att slippa gå hungriga

P4 Jönköping | Helt ny grupp söker hjälp med mat och hyra

P4 Gotland | Fyrabarnsmamman: ”De säger ofta att de är hungriga”

P4 Värmland | Innas pengar räcker inte – måste välja mellan trosor och strumpor

P4 Halland | Fler söker hjälp – Röda Korset: ”Stort behov”

P4 Västerbotten | Fler söker hjälp med mat och kläder

P4 Blekinge | Fler söker hjälp för mat och kläder – ”Stort behov – och en stor skam”

P4 Norrbotten | Allt fler söker hjälp för att klara ekonomin: ”Enorm ökning”

P4 Skaraborg | Larmet: Allt färre har råd med vardagen - "mattan har ryckts undan"

Lokal påverkan

Använd rapportens material och lärdomar för att lyfta frågan lokalt och för lokal påverkan.

Behöver ni stöd? Det går bra att kontakta tjänstepersoner på enhet Lokal och Regional Utveckling eller enhet Hälsofrämjande och Social Hållbarhet.

 

200 aktörer i 83 kommuner har bidragit 

Rapporten har tagits fram genom att vi under perioden februari till september 2023 har intervjuat både våra kretsar och RKUF:s lokalföreningar, liksom civilsamhällesaktörer i 83 kommuner i alla län. Urvalet har gjorts för att möjliggöra en geografisk spridning och en blandning av centralorter, tätorter och glesbygd.

Vi har också intervjuat kommunala tjänstepersoner för att jämföra civilsamhällets svar med kommunernas bild. Vi har kontaktat minst tre kommuner i varje län, men tyvärr inte fått svar från alla.  

Syftet med rapporten är att skapa en lägesbild av hur behoven ser ut just nu, inte minst med tanke på inflationen och kostnadskrisen. Totalt har över 200 aktörer lämnat information till rapporten. 

Lista på alla kommuner som deltog i rapporten

Rapport: Grundläggande behoven ökar i Sverige

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!