Bro härad: så arbetar vi med hälsofrämjande verksamheter och krisberedskap

Marianne Liljekvist, ordförande i Bro Härads rödakorskrets

Vi laddar för kommande Riksstämma genom att ta ett steg tillbaka. Vi har tagit reda på hur kretsar arbetar med den nuvarande strategiska inriktningen i sin krets och i sina verksamheter. Missa inte vår artikelserie där vi bjuder på goda exempel och visar hur strategin lever och används i kretsar.

Nu kommer tredje delen där Marianne Liljekvist, ordförande i Bro Härads rödakorskrets, berättar mer om hur de arbetar med nuvarande strategiska inriktning kopplat till hälsofrämjande verksamheter och krisberedskap.  

Hur har ni arbetat med den strategiska inriktningen?  

- Vi har många verksamheter som vänder sig till de som är i utanförskap bland annat ensamma äldre.  

- Vi är en av 15 kretsar som har blivit uttagna att delta i Folkhälsoresan som är ett projekt för att minska hälsoklyftor och ofrivillig ensamhet. Det innebär att vi ska fokusera på våra äldre först och främst men vill även fokusera på barn och ungdomar. Kanske vi kan få till någon form av samverksamhet. Tillsammans med clowner utan gränser kommer vi att genomföra två miniföreställningar under våren, samt en större föreställning till hösten. Tanken är att vi genom de här föreställningarna ska hitta engagerade människor som vill bli frivilliga och vill driva projekten vidare. 

- Folkhälsoresan är en del av vårt arbete inom hälsofrämjande verksamheter. I övrigt har vi också kommit i gång och besöker ett äldreboende, har ett samarbete med kommunen där äldre samlas och pratar om glada minnen och lyssnar på musik från den tiden de var unga och sen har vi även ett stick- och språkcafé på onsdagar.     

Vad har förra Riksstämmans beslut lett till för förändring i er krets?   

- Förutom att vi jobbar mycket med hälsofrämjande verksamheter så ska vi snart starta en övningshubb i första hjälpen.  

- Vi har även som en prioritet att jobba vidare med vår krisberedskap och bli klara med vår krisberedskapsplan.    

Kan du berätta om något som händer framöver i er krets?  

- I april startar musikönsketimme igen, som vi haft tidigare innan pandemin, denna gång i samarbete med kommunen, aktiviteten vänder sig till våra äldre. Där får man lyssna på sin önskemusik och vi kommer också att ha ett musik-quiz. Det tänker vi att vi ska ha en gång i vecka.   

- Jag blev även kontaktad av en ukrainsk lärare som vill starta läxhjälp för ukrainska barn. För det behövs fler frivilliga och vi jobbar nu också med att hitta bra kontaktvägar för att nå målgruppen. 

Stöd för dig som är ombud till årets Riksstämma 

Oavsett dina erfarenheter kommer alla som blir valda till riksstämmoombud erbjudas utbildningar, stöd och förberedelsematerial för att lära sig mer om hur en Riksstämma går till och för att sätta sig in i de frågor som ska tas upp för beslut.  

I veckan som gick var det två informationsträffar om Riksstämman och riksstämmouppdraget. Missade du det kan du ta del av materialet som presenterades här 

I mitten av maj kommer det i varje region hållas ett regionalt förberedelsemöte för att diskutera riksstämmohandlingarna.  

I slutet av maj kommer det att genomföras en riksstämmoskola. Under riksstämmoskolan går vi igenom hur det går till på en Riksstämma, vad påverkanstorg och plenum är, och hur du gör för att lämna dina förslag (yrkanden) till Riksstämman. Läs mer och anmäl dig till träffarna här 

Inom kort kommer riksstämmohandlingarna och valberedningens förslag till nationella förtroendeposter att publiceras på Rednet. Håll utkik efter detta! 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!