Röda Korset och Clowner utan Gränser lanserar Folkhälsoresan

Röda Korset och Clowner utan Gränser lanserar Folkhälsoresan .

Folkhälsoresan är ett projekt för att minska hälsoklyftor och ofrivillig ensamhet. Pandemin har tydligt visat hur ojämlik människors hälsa är i Sverige. Redan utsatta grupper har drabbats hårt både fysiskt och psykiskt och fler än 300 000 svenskar befinner sig i ofrivillig ensamhet och har fått negativa hälsoeffekter som sömnsvårigheter och depression.

Projektet går ut på att bygga tillit, engagemang och gemenskap och främja både barn, unga och äldres fysiska och mentala hälsa genom glädje och aktivitet. Svenska Postkodlotteriet finansierar projektet med 18,5 miljoner kronor. 

En jämlik hälsa är avgörande för ett välfungerande samhälle där människor har möjlighet att leva ett meningsfullt liv och utvecklas. Genom att kroka arm med Röda Korset och förena våra unika kompetenser i projektet Folkhälsoresan, kommer vi motverka hälsoklyftor med hjälp av skratt, kreativitet, ny kunskap och aktiviteter som främjar delaktighet och medmänskliga möten, säger Mays Sylwan, vice generalsekreterare Clowner utan Gränser.  

Tack vare det här viktiga bidraget från Postkodlotteriet kan vi nu tillsammans minska den ofrivilliga ensamheten, öka den fysiska aktiviteten i befolkningen och samtidigt bygga gemenskap i områden där utsattheten är stor. Bra för folkhälsan, bra för samhället, både på lokal och nationell nivå. Det är ett projekt som verkligen kommer göra skillnad, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset. 

Vi har den lokala närvaron, kunskapen om folkhälsa och förutsättningar att arbeta långsiktigt med projektets målgrupper. Clowner utan Gränser har lång erfarenhet av att arbeta för att stärka den psykosociala hälsan hos människor som lever i utsatthet och genom organisationens kreativa och lekfulla metoder skapas nya möjligheter för att stärka folkhälsan. Gemensamt kommer Clowner utan Gränser och Röda Korset under den fleråriga folkhälsoturnén utveckla nya metoder och verktyg, genom föreställningar, workshops och lokala hälsofrämjande aktiviteter som exempelvis läxhjälp, matlagningskurser, teater och idrottsaktiviteter. Målet är att deltagarna ska må bättre, både fysiskt och psykiskt, och känna sig mindre isolerade. 

Se överaskningsfilmen från när vi fick beskedet här

Fler nyheter

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!