Årets rödakorskrets, rödakorsare och second hand-butik 2024

Årets rödakorskrets, rödakorsare och second hand-butik är priser som delas ut årligen inom Svenska Röda Korset. Syftet med priserna är att stärka vårt varumärke hos engagerade och allmänhet genom att bygga stolthet, uppmärksamma verksamhet, engagemang och personliga insatser samt motivera frivilliga.
Årets rödakorskrets, rödakorsare och second hand-butik är priser som delas ut årligen inom Svenska Röda Korset. Syftet med priserna är att stärka vårt varumärke hos engagerade och allmänhet genom att bygga stolthet, uppmärksamma verksamhet, engagemang och personliga insatser samt motivera frivilliga.

Nominera till årets rödakorskrets, rödakorsare och second hand-butik 2024!

Nu kör vi! Årets rödakorskrets, årets rödakorsare och årets second hand-butik 2024 ska utses.

Alla som är aktivt engagerade i Svenska Röda Korset kan nominera. 

Nomineringstiden är nu stängd, den pågick mellan 1 december - 1 februari.

Kriterier

Årets rödakorskrets

Priset delas ut årligen till en krets inom Svenska Röda Korset.

Priset delas ut till en krets som under året (2023) utmärkt sig inom kategorierna samarbete, tillväxt (ink frivilligrekrytering), utveckling eller innovation inom någon av kretsens verksamheter eller i hela kretsverksamheten. Kretsens arbete ska utgå från grundprinciperna och Svenska Röda Korsets strategiska inriktning.

Kretsar som varit aktiva mindre än 6 månader eller inte bedriver annan verksamhet än försäljning är inte aktuella för att få priset.

Årets rödakorsare

Priset delas ut årligen till en person inom Svenska Röda korset som är frivillig, förtroendevald eller anställd på kretsnivå.

Tjänstepersoner kan inte få priset.

Detta pris tilldelas en person som under det gångna året (2023) har visat på ett extraordinärt engagemang inom Svenska Röda Korsets verksamheter på lokal eller regional nivå.  

Under året (2023) ska personen med utgångspunkt i grundprinciperna agerat på ett handlingskraftigt och medmänskligt sätt och varit ett föredöme. Engagemanget kan vara både av innovativ art likväl som ett mångårigt arbete.

Årets second hand-butik

Priset delas ut årligen till en butik inom Svenska Röda Korset.
Priset delas ut till en Röda Korset Second Hand som under året (2023) gjort en förflyttning:

Grundläggande kriterier är: 

Butiken är exteriört profilerad i enlighet med Röda Korsets grafiska profil.

Bedriver en verksamhet som skapar ett överskott.

Dessutom ska butiken: 

Ökat sin omsättning och lönsamhet.

Arbeta målgruppsnära, exempelvis gällande öppettider, geografisk placering, försäljningskanaler och gåvoinflöde. 

Ökat sin synlighet genom exempelvis aktivt arbete med sina sociala medier eller skyltning.

Arbetar aktivt med återbruk och återvinning enligt våra Riktlinjer för kläder, textilier och andra gåvor.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!