Här är styrelsens förslag till Riksstämman

Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld

Styrelsen för Svenska Röda Korset skickar idag ut sitt förslag till strategisk inriktning att gälla 2024-2030, som ska tas upp för beslut under Riksstämman i juni. Hör ordförande Anna Hägg-Sjöquist berätta om förslaget till ny vision och områden vi särskilt har att fokusera på framåt. Inför Riksstämman kommer det finnas flera tillfällen att diskutera förslaget med styrelsen och andra rödakorsare.

 

Här kan du tal del av förslaget till strategisk inriktning 2024-2030

 

Styrelsens förslag till strategisk inriktning 2024-2030 är ett resultat av samtal och diskussioner med frivilliga, förtroendevalda och tjänstepersoner under det senaste året. Strategiförslaget omfattar och ska ge vägledning till alla delar av Svenska Röda Korsets verksamhet som vi bedriver lokalt, nationellt och internationellt.

För att tydligare beskriva vad vi vill uppnå, bidra till och vad vårt arbete syftar till. föreslår styrelsen en ny och kort vision som i sin enkelhet kan leva under lång tid framöver och vara enkel att förstå och kommunicera. Den föreslagna visionen handlar om vilket Sverige och vilken värld vi vill bidra till med vår verksamhet.

Förslaget till ny vision är: Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld” 

Som organisation bidrar vi till att uppfylla visionen genom de verksamheter vi bedriver, som i strategiförslaget är inriktade på att vi:

  • är en humanitär kraft som stärker människor och samhällen 
  • agerar snabbt vid kris, lokalt, nationellt och internationellt 

För att nå fram dit till 2030

så fokuserar vi på

  • Mångfald och inkludering
  • Fler engagerade
  • Samarbeten som gör oss starka
  • Aktivt opinions- och påverkansarbete
  • Innovation och digitalisering
  • Humanitära konsekvenser av klimatförändringarna

Vad tycker du om förslaget till strategisk inriktning?

Kommande Kretsaktuellt 16 januari

Läs mer och anmäl dig här - presentation av förslaget till strategisk inriktning 2024-2030.

Utöver detta Kretsaktuellt-tillfälle, följer tre tillfällen med workshops tillsammans med styrelsen kring förslaget till strategisk inriktning. Du hittar information och anmälan till dessa tillfällen i kalendariet (31/1, 15/2, 23/2). 
 

Mer om arbetet med strategisk inriktning 2024-2030 

Styrelsens övriga förslag till Riksstämman 

Utöver sitt förslag till strategisk inriktning, har styrelsen gett sitt förslag till medlemsavgifter för 2024-2025 och fördelning av dessa mellan lokal och nationell nivå. Dokumenten har skickats ut per post till alla kretsar som uppgett postadress. 

 
Här kan du läsa alla delar i utskicket

 

Här berättar ordföranden Anna Hägg-Sjöquist mer om förslag till vision och fokusområden.

Riksstämman 2023

Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ. På Riksstämman samlas hundratals medlemmar för att diskutera frågor och ta beslut som rör hela organisationen. Ett stort och viktigt forum för oss som medlemsstyrd organisation!  

Ta chansen att delta som riksstämmoombud

På Riksstämman är det riksstämmoombuden som tar alla beslut. Alla medlemmar kan bli ombud och väljs att representera kretsen/kretsarna i sin kommun. 

Läs mer här om riksstämmouppdraget och hur val av ombud går till

Motionera till Riksstämman

Har du tankar, idéer och förslag på hur vi som organisation kan utvecklas, bli bättre eller arbeta på ett annorlunda sätt? Är det en strategisk fråga som rör hela organisationen? Då kan det passa att skriva en motion till Riksstämman!

Läs mer om motioner till Riksstämman här

 

Mer om Riksstämman 2023 här

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!