Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Folkhälsoresans pågående turné - mycket välbesökt och uppskattad

Folkhälsoresan på turne

Folkhälsoresan har turnerat landet runt sedan augusti och mottagandet har varit över förväntan med många i publiken - Folkhälsoresan vill sudda ut gränserna mellan frivillig och deltagare säger verksamhetsutvecklare Monica Johansson.

Folkhälsoresan är ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan Gränser och Röda Korset. Tack vare det långvariga stödet från Postkodlotteriet ska projektet under fyra års tid kombinera kreativa och hälsofrämjande metoder för att motverka hälsoklyftor och minska ofrivillig ensamhet för barn, unga och äldre.

I projektet förenas organisationernas unika kompetenser och styrkor. Detta samarbete möjliggör framtagandet av nya metoder som bygger på organisationernas beprövade verksamheter samt en möjlighet att både nå nya målgrupper och att göra det på nya sätt. I augusti-september är projektet ute på turné och besöker 14 olika platser runt om i Sverige.

Monica Johansson, verksamhetsutvecklare Röda Korset, på plats på ett äldreboende i Ludvika berättar:

— Idag ska vi ha en workshop tillsammans med de boende där de ska få testa på kreativa metoder och få upptäcka sin rörelseglädje. Genom att kombinera båda organisationernas arbetssätt kan deltagarna hitta tillbaka till sin rörelseglädje och börjar lita på sin kropp och upptäcka sin rörelse igen.

— I Folkhälsoresan ser vi hur glädje, lek och skratt stärker människor. Det får oss att våga. Det utvecklar oss och stärker oss. Vi vill också jobba med att stärka handlingsutrymme och egenmakten hos individerna själva. Så tanken är att vi fångar upp engagemang och intresse hos de vi möter och frågar om de är intresserade av att vara med som frivilliga i projektet. Genom utbildningar och övningar ska de frivilliga sedan själva ta reda på vilka behov som finns när det gäller deras hälsa, vad som finns i området och vad som saknas.


Utöver det fortlöpande arbetet i projektet så har även tre artister från Clowner utan Gränser turnerat runt om i Sverige med föreställningen “Ögonblick”. Björn Dahlman, artist, skådespelare och clown i Folkhälsoresans turné berättar:

— Vi i Clowner utan Gränser har lärt oss genom åren att skratt, glädje, lek och hopp gynnar den egna hälsan.  Den här föreställningen är ju anpassad för att fungera för alla åldrar och det sker någonting när man delar en gemensam upplevelse som är någonting utöver det vanliga. När både mamma och mormor och storebror och lillasyster har skrattat åt samma saker, det är så vi bygger broar. Det byggs känslomässigt där och då i rummet men vi vet ju också av erfarenhet att den här effekten lever kvar. Och föreställningen har funkat så. Vi har sett väldigt breda publikgrupper och vi har mötts av mycket skratt och glädje.

Monica fortsätter:

— Folkhälsoresan vill sudda ut gränserna mellan frivillig och deltagare. Vi vill att alla ska vara medskapare och möjliggörare. En av fördelarna att jobba på det här sättet är ägandeskapet av aktiviteterna. De som är boende i ett område eller eleverna i en skola, det är de som är experter på sin hälsa och sitt område. De vet precis vad det är man brukar prata om i vardagssamtalen, vad är det man brukar säga, vad är det vi saknar. Och de kan prata med varandra på deras egna språk. Det leder även till att vi mycket snabbare kan hitta rätt sorts verksamhet och aktiviteter för att möta hälsobehoven.

Ipshita Rajesh, projektledare Clowner utan Gränser tillägger:

— Egenmaktsdelen är liksom helt grundläggande projektet. Vi vill att alla kan få leda på olika sätt. Om vi lyckas ge deltagarna verktyg som både är användbara för att skapa aktiviteter i Röda Korset, men som de även kan ta med sig vidare i sina liv, då har projektet lyckats.

Tidigare nyheter från Folkhälsoresan

Mer om Folkhälsoresan på rodakorset.se

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!