Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Folkhälsoresan rullar igång

Clowner utan gränser.

Det fyraåriga projektet med syfte att förbättra fysisk och psykisk hälsa för barn, unga och äldre personer startade i maj.

Nyligen mottog ett 50-tal kretsar e-post med inbjudan till Folkhälsoresan. Det är kretsar i kommuner där det enligt statistik finns störst hälsoutmaningar.  I slutändan ska det bli 15 kretsar som deltar.

— Det är viktigt att få med både stora och mindre kommuner och få en geografisk spridning så att vi når målgruppen på bred front, säger Sini Teng som är projektledare från Röda Korsets sida.

För det är inte bara Röda Korset som driver projektet, det görs tillsammans med organisationen Clowner utan Gränser. Genom att kombinera Clowner utan Gränsers metoder kring föreställningarna och Röda Korsets lokala närvaro och metoden Lokalt förankrat hälsoarbete är planen att i deltagande kretsar skapa och starta hälsofrämjande verksamheter för målgrupperna.

— Det är en möjlighet för kretsen att få inspiration och verktyg för att starta, eller utveckla sina befintliga, hälsofrämjande verksamheter och skapa lokal synlighet, menar Sini Teng.

Projektet pågår mellan åren 2022-2026 och finansieras av Postkodlotteriet.

Preliminär tidsplan:

Hösten/vinter/vår 2022

Kretsen får utbildning i metoden Lokalt förankrat hälsoarbete samt effektmätning på plats hos kretsen (1-2 dagar). Digitala föreläsningar och nätverksträffar för deltagande kretsar kopplat till hälsa startar och pågår under hela projekttiden (ungefär 6 gånger per år).

Våren 2023

Tillsammans med personal från projektet förbereder kretsen för föreställning med Clowner utan Gränser genom att bjuda in målgruppen och lokala aktörer samt leta efter lämplig lokal.

Sommaren 2023

Folkhälsoturné nr 1 planeras genomföras under augusti-september. Kretsen får besök av Clowner utan Gränsers föreställning som följs av workshops för att fånga in deltagarnas behov av hälsofrämjande aktivitet.

Hösten/vintern 2023

Kretsen startar/vidareutvecklar befintlig hälsofrämjande verksamhet utifrån lokala behov med stöd av projektteamet. Förberedelser för kommande turné.

Våren/sommaren 2024

Folkhälsoturné nr 2 genomförs och kretsen får besök av föreställningen för ytterligare inspiration och uppföljning.

År 2024-2025

De nya verksamheterna fortsätter och utvärderas. Kretsen får fortsatt stöd av projektteamet.

År 2025

Projektets metoder och lokalt förankrat hälsoarbete sprids till samtliga rödakorskretsarna. Deltagande kretsar fortsätter med hälsofrämjande verksamheter, kanske startas det nya.

Våren 2026

Projektet avslutas men de nya hälsofrämjande verksamheterna fortsätter att utvecklas.

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!