Värdefulla inspel om nästa strategi efter extrainsatt Regionalt forum

Extra insatt Regionalt forum. Personer runt ett bord som pratar med varandra.

Den 1 - 2 oktober genomfördes ett extrainsatt Regionalt forum där fokus var utvecklingen av nästa strategiska inriktning.

På mötet deltog ungefär 70 personer med representanter från alla regionråd, Svenska Röda Korsets styrelse, valberedning, föreningsrevisorer, ledningsgruppen, strategiarbetsgruppen och Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse. Det blev intensiva dagar där deltagarna fick ge sina inspel och synpunkter på det utkast till strategi som strategiarbetsgruppen tagit fram. Utkastet tar utgångspunkt i det som kommit fram i de dialoger som skett under det senaste året med kretsar, frivilliga, förtroendevalda, tjänstepersoner och med olika externa aktörer.    

En av deltagarna var Ina Engelbrektson som är regionråd i region Stockholm. 

Hur tyckte du Regionalt forum blev som helhet, interaktionen mellan styrelse, regionråd, ledningsgrupp och så vidare? 

— Jag tycker att det var ett mycket givande och inspirerande möte med många intressanta diskussioner. I min värld är det alltid mer värdefullt och man kommer i regel närmre verkligheten, när man har olika perspektiv med sig in i en diskussion. Dom flesta var aktiva och vi fick en bra interaktion.  

Vad tyckte du var mest intressant att diskutera under Regionalt forum? 

— Hur vi skall lyckas vara en attraktiv organisation också i framtiden – för både medlemmar och frivilliga. Till exempel hur vi kan nå ut till fler och vilka förflyttningar vi behöver göra för att locka nya målgrupper att engagera sig i Röda Korset. Men även hur vi skall bli mer innovativa och effektiva internt för att klara av vårt uppdrag med sannolikt färre resurser i framtiden.  

Vad skulle du vilja se mer av i den kommande strategin, som saknas i den nuvarande?  

— Jag skulle vilja se mer fokus på innovation, flexibilitet och satsning på hållbarhet och mångfald. Jag tror det är en nödvändighet för att kunna navigera, möta nya målgrupper och lyckas framåt.  

Vad är ditt viktigast medskick till strategiarbetsgruppen och styrelsen i arbetet med att färdigställa förslaget till strategi? 

— Vi behöver tydlighet. Kärnfulla och mätbara mål i kombination med en genomtänkt governance modell så att vi också har vägar att återkoppla, ta vara på förslag och utvärdera över tiden om vi är på rätt väg. Utan det blir det bara en massa ord 😊 Och såklart att vara transparenta och agila under själva processen.  

Utifrån inspelen från Regionalt forum, Kretsaktuellt som hölls 10 oktober och styrelsens strategidiskussioner kommer arbetsgruppen nu att revidera utkastet och ta fram ett förslag som styrelsen har att ta ställning till. I december delar styrelsen sitt förslag på strategisk inriktning som Riksstämman sedan ska ta beslut om i juni nästa år. 

Läs om arbetsprocessen fram till Riksstämman 2023 – allt samlat på ett ställe   

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!