Ukraina: sex månader av krig

Vid gränsen mot Ukraina - Ungern

Sex månader av krig i Ukraina har tvingat miljontals barn och vuxna på flykt. Förödelsen är enorm och behoven ökar.

16 miljoner människor är på flykt. I Sverige arbetar vi för att möta de behov som uppkommit med anledning av konflikten, dels genom det akuta skedet i mottagandet av människor på flykt, dels i det långsiktiga arbetet genom våra frivilliga runt om i landet.

100 000 rödakorsare har sett till att:

 • 5 miljoner har fått nödhjälp
 • 8,8 miljoner har fått rent vatten
 • 700 000 har fått vård
 • 91 000 har evakuerats
 • 367 000 har fått hjälp med psykisk hälsa och psykosocialt stöd
 • 1 miljon har fått hygienartiklar
 • 18 250 har fått hjälp i Sverige

Här är några exempel på Röda Korsets insatser i Sverige:  

Välkomstcenter

Insatser för att möta människor vid ankomsten till Sverige, där vi ger psykosocialt stöd genom frivilliga, materiellt stöd som exempelvis hygienartiklar, kläder, mat och relevant information. 

Det mest grundläggande

Insatser för att möta grundläggande humanitära behov. Vi ser lokalt ökande behov av mat, hygienartiklar och tak över huvudet.  

En trygg landning

Hälsofrämjande verksamheter och psykosocialt stöd som del i etableringsinsatser och på olika boenden.  

Lärandelust och studiero

Insatser för att möta behovet av att lära sig svenska och läxläsning.  

Skyddsdialog och rådgivning

Stöd kring migrations- och socialrättslig rådgivning, efterforskning, familjeåterförening och skyddsperspektiv ökar.

Lokal kraft!

Utbildningar i internationell humanitär rätt, psykosocialt stöd och stöd till frivilliga och föreningar för att kunna organisera sig.

Hjälpen i siffror(fram till och med juli 2022) 

 • Vi har gett stöd vid 20 100 tillfällen.
 • Bedrivit Välkomstcenter på 12 ankomstplatser (tågstationer, flygplatser och hamnar) där vi gett medmänskligt stöd vid 9360 tillfällen. 
 • Stöttat personer som väntat vid 6 av Migrationsverkets mottagandeenheter.
 • Vid 9340 tillfällen delat ut materiellt stöd som mat, leksaker och kläder.
 • Bidragit till En trygg landning genom verksamheter på 34 boenden i 30 kommuner.
 • Nått 131 950 genom filmklipp kring tex stöd till barn, 52 000 besök på webbhubben om psykosocialt stöd samt 71 010 om krigets lagar.
 • Anordnat 13 utbildningar för över 600 deltagare i internationell humanitär rätt. Utbildat 650 frivilliga i psykologisk första hjälpen samt 149 deltagare i Att mötas i vardag och kris.
 • Hanterat 4744 intresseanmälningar att bli frivillig. 1249 har kanaliserats in i nya frivilliguppdrag. 94 kretsar har bidragit till att samordna andra aktörers insatser, tex kommuner, civilsamhällesorganisationer eller trossamfund.


Behoven är enorma och vi fortsätter att hjälpa. Läs mer om vårt arbete här

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!