Tack att ni rapporterar – tillsammans

Sorterar kläder i Umeå.

Röda Korset är en av de största organisationerna i Sverige och verksamheterna som bedrivs berör många människor. Det är därför viktigt att löpande kunna visa allt det värdefulla arbete som bedrivs ute i landet av kretsarna. Inte minst nu i arbetet med flyktingmottagandet!

Kretsarnas verksamhetsrapportering är just därför avgörande för att samlat kunna visa allt viktigt arbete som görs. Tack vare att 324 kretsar har rapporterat under jan-mars har rapporteringen bidragit till ett bra underlag i påverkansarbetet, i dialogen med Röda Korsets samarbetspartners och i dialog med givare.  

Till följd av det ökande flyktingmottagandet har många kretsar ställt om efter ändrade behov inom ordinarie verksamheter. Många har även startat ny verksamhet för att möta behoven genom nya verksamheter. I verksamhetsrapporteringen följer vi från och med mars upp kretsars verksamhet kopplat till flyktingmottagandet. Under mars rapporterade totalt 34 kretsar att de ger stöd vid ankomstplatser, migrationsverkets registreringskontor och på tillfälliga boenden. Stödet ser såklart olika ut, men totalt har kretsarna vid 4755 tillfällen gett samtalsstöd i form av antingen krisstöd/psykosocialt stöd eller gett säkra hänvisningar. Kretsar delar även ut materiellt bistånd i dessa verksamheter, totalt har 1433 överlämningar av mat/dryck samt kläder/hygienartiklar med mera delats ut.

Några kretsar som har insatser beskriver arbetet under mars enligt:  

“Hittills har kretsen mest fungerat som ett informationsnav som andra vänt sig till för samordning av vad olika aktörer gör. [...] Fokus på mer långsiktigt stöd samt hjälp med gåvosortering i samarbete med annan aktör" - Skellefteå Rödakorskrets

"Presentkort till flyktingar, för inköp i secondhandbutiken. Erbjuder tolkhjälp i butiken. Möten med flyktingar för att höra vilka behov dom har. Gemensam Facebook sida under Vad händer i Höör för upprop, information och samordning [...]" - Höör Rödakorskrets. 

 

Även om det är många kretsar som gör ett gediget rapporteringsarbete så vore det såklart idealiskt om det kunde bli ännu fler som rapporterar. Visste du att antalet frågor anpassas beroende på hur mycket verksamhet kretsen bedriver? Eller att svaren som rapporteras en månad finns förifyllt till nästkommande månad? Allt detta för att minimera administrativa arbetet och göra rapporteringen så smidig och enkel som möjligt. Läs gärna mer om upplägget på Rednet. 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!