Ta hand om dig själv på alla hjärtans dag

Två personer fikar och pratar.

Behovet av Röda Korsets lokala insatser ökar när omvärlden är skakig. Det finns olika utmaningar kopplade till att ge stöd till andra eller att få resurserna att räcka till. Då är det viktigt att inte glömma bort sig själv.

Att vara volontär och ge av sin tid är i grunden hälsofrämjande och bidrar till välmående och upplevd meningsfullhet. Det vittnar både volontärer, forskning och tidigare undersökningar i Röda Korset om. Vi mår helt enkelt bra av att vara i ett sammanhang och att hjälpa andra människor. Samtidigt som det ger positiva effekter kan det även vara utmanande.

Precis som det i andra grupper finns meningsskiljaktigheter och olika tillkortakommanden ser vi även det i volontärgrupper, vilket kan ställa till det för gruppdynamiken och orsaka problem. Att ställas inför en ökad utsatthet och andra människors lidanden eller att bli ifrågasatt kan tära på krafterna.

Webbinarie ”Att ta hand om sig själv i sitt frivilliguppdrag”

Den 6 februari, träffades uppåt 30 volontärledare, volontärer, tjänstepersoner och förtroendevalda för att arbeta med frågan om hållbart engagemang.

Anders Pedersen, tillförordnad generalsekreterare, inledde med att uppmärksamma sina tre ingångar till varför mental hälsa är en av de frågor som han bryr sig mest om.


1. Som när han har träffat människor i utsatthet av humanitära katastrofer och ser att det som Röda Korset gör är i framkant,
2. hans personliga erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa i familjen och vikten av att vara öppen och ärlig med vilka utmaningar man har,
3. till sist hur viktigt det är att ta hand om sig själv i sina uppdrag oavsett om det är i engagemang, yrkesliv eller privat.

(6,25 min)


Christine Cleyton Jørgensen
, projektledare EU4Health, berättade om den nya engagemangsenkäten för att följa upp vilka utmaningar och behov kretsar har i dag.

Läs mer om enkäten och svara på frågorna för att öka vår förståelse om vad som kan göras bättre i framtiden.

Undersökningen finansieras av EU4Health, ett samarbete mellan den Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen, EU och 24 andra nationella föreningar i Europa.

Margareta Jonsson, tjänsteperson inom hälsofrämjande och social hållbarhet, delade med sig av fyra förutsättningar för att stärka kretsarnas motståndskraft i verksamhetsgrupperna.

Dessa var
1. organisation,
2. att tydliggöra uppdrag inklusive gränser,
3. att jobba socialt med teamet,
4. att ha koll på det personliga.

(9,39 min)


Mira Hassan
, frivilligledare inom häktes- och förvarsbesök i Helsingborg, blir intervjuad om hur uppdrag kan göras mer hållbara för volontärer.

Hennes viktigaste medskick var
1. att göra gruppen enad genom månadsmöten,
2. att umgås och göra andra aktiviteter för att lära känna varandra utöver sina uppdrag,
3. att våga fråga om hjälp så att man inte känner sig själv.

(9,13 min)

Under mötet lyftes goda exempel, utmaningar och frågor.

Flera personer uttryckte att det ibland saknas stöd från Röda Korset centralt hur man som Röda Korsare skall kunna svara upp mot andras förväntningar, att förklara eller hantera situationer.

Det stämmer att det inte finns någon universal lösning. Även om Röda Korset finns på plats och agerar i många kriser så är det inte tillräckligt för att möta all utsatthet och lidande. Den otillräckligheten ställs vi ibland till svars för, men sanningen är att varken anställda eller volontärer kan förklara all världens orättvisa eller grymhet. Det är inte vår uppgift. Däremot är det vår uppgift att ge stöd till varandra för att orka stå pall och finnas kvar över tid, att vara förvissade om att våra insatser gör skillnad även om vi inte” kan rädda hela världen eller ta bort alla orättvisor”.

Uppmärksamma dina volontärkollegor på alla hjärtan dag

Den här veckan är det många som delar Alla hjärtans dag-budskap. Du kan till exempel mejla eller dela ett inlägg på sociala medier för att ge något tillbaka till de frivilliga. Här är ett exempel på text och bild.

"Tiden som du ger till Röda Korset är ovärderlig. Det är viktigt att du också får något tillbaka, som erfarenheter och kunskap eller glädje och goda kamrater! Känslan att du gör något viktigt är stärkande. Ta vara på den för du gör skillnad med din insats."

Klicka på bilden för att kunna spara ned den.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!