Enkät | Vilket stöd behöver du för ett hållbart engagemang?

Två frivilliga fyller i en enkät.

Det är viktigt att ta hand om sig själv när man möter personer som har det svårt. Svara på vår enkät för att vi ska veta hur ett relevant stöd kan stärka frivilligas hållbara engagemang inom organisationen.

Du svarar på enkäten stöd till frivilliga här. Det tar bara sju minuter att fylla i. Din åsikt är viktig för oss! Tack för din medverkan.

Sprid enkäten
Du kan också ladda ned och skriva ut en PDF med QR-kod till enkäten.

Bakgrund
År 2015 gjordes en undersökning som visade att det fanns behov av att utveckla stödet för ett hållbart engagemang. Mycket har hänt sedan dess, både internt och i omvärlden och behoven kan ha förändrats. Därför är det dags för en uppföljning.

Undersökningen finansieras av EU4Health
EU4Health är ett samarbete mellan den Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen, EU och 24 andra nationella föreningar i Europa. Projektet har bland annat fokus på psykosocialt stöd till frivilliga. Som en del av en större kartläggning inom projektet undersöker vi vilket stöd som finns till frivilliga hos Svenska Röda Korset.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!