Infoservice har för närvarande mycket hög belastning i telefon och mejl, vi svarar alla snarast möjligt.

På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Styrelsens förslag till Riksstämman

Läsplatta vid röstning

Riksstämman 2019 beslutade att vår Riksstämma ska äga rum vartannat år, så 2021 är det dags igen! Nu i december nås alla kretsar per post av vår styrelses förslag till Riksstämman samt meddelande om tid och plats.

Tid och plats för Riksstämman 2021

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och dess konsekvenser både för oss och för samhället under det närmaste året, har vår styrelse beslutat att stämman 2021 ska genomföras helt digitalt. Vanligtvis är Riksstämman under en helg, men för att inte skapa för långa digitala möten kommer Riksstämman pågå under en vecka 23-30 maj 2021 (i stället för 28-30 maj som tidigare kommunicerats). Detta för att kunna dela upp stämman i flera men kortare sessioner och sprida ut dessa över olika dagar. För riksstämmoombuden innebär det ett kortare formellt öppnande den 23 maj och att två-tre kvällar à två timmar tas i anspråk under veckan innan plenumförhandlingarna genomförs under helgen 29-30 maj. Information om veckan och vilka dagar som gäller finns samlat i Kunskapsbanken, där hittar du även information om vad som behövs för att delta på en digital Riksstämma.

Styrelsens förslag

Enligt stadgarna ska Svenska Röda Korsets styrelse i december året före Riksstämman sända ut sina förslag till strategisk inriktning, stadgar och medlemsavgift. Detta utskick, som även innehåller meddelande om tid och plats för Riksstämman, når kretsarna runt den 18 december. Här finns de för alla att läsa.

Riksstämmoombud

Nytt inför denna Riksstämma är att det är kretsarnas valberedningar som numera har en stadgefäst uppgift att rekrytera och nominera riksstämmoombud. Rödakorsmedlemmarna i kommunen väljer sedan riksstämmoombudet på kretsstämman eller ett valmöte. Det är litet olika tillvägagångssätt för hur val går till i en kommun med en krets eller i en kommun med flera kretsar, så läs mer om detta i valordningen inför Riksstämman 2021. Kretsstyrelsen anmäler ombudet senast den 5 mars.

Under våren kommer riksstämmoombuden att erbjudas utbildningar för att bekanta sig med hur det går till med en digital Riksstämma och hur de mötesverktyg som kommer att användas fungerar. Det är samtidigt viktigt att den som nomineras och blir vald till riksstämmoombud är bekväm med att använda en dator och delta i Riksstämmans olika moment på videolänk. Läs vidare om riksstämmoombudets uppgifter och roll i Kunskapsbanken.

Motioner

Styrelsens förslag – och andra strategiska och övergripande frågor som rör Svenska Röda Korset som nationell organisation – har alla kretsar och medlemmar, liksom Röda Korsets Ungdomsförbund, rätt att lämna in motioner om. Den 28 februari 2021 är sista dagen för att lämna in en motion till Riksstämman. I Kunskapsbanken hittar du information om hur och var du skickar in din motion, i motionsformuläret kan du även läsa andras inlämnade motioner.

Mer om Riksstämman:

Webbsändning om Riksstämman – 19 januari kl. 18.00-19.30

Inför Riksstämman 2021 på Kunskapsbanken

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!