Rapportering som stärker oss och vår påverkan

Besök på förvar

Kretsrapporten ger oss en överblick över vår verksamhet vilket kan både inspirera och uppmuntra. Besök på förvar är ett av fler exempel på verksamhet som är otroligt viktig inom rapporteringen.

Röda Korset möter människor som flyr längst hela flyktvägen, även när personer frihetsberövas och tas i förvar inför en utvisning. Sedan 2017 har Svenska Röda Korset och Migrationsverket en överenskommelse om besök på förvar. Frivilligas fokus är att bryta isolering och finnas som medmänniska till förvarstagna. Catarina Salomonsson har varit frivilligledare för Röda Korsets verksamhetsgrupp på förvaret i Flen sedan 2019.

- Jag ger en stund av min tid. När jag är på plats märker jag att vår närvaro gör skillnad för den specifika individen. Vi bidrar det till att mildra situationen och stärka personer. Det ger väldigt mycket tillbaka.

Överenskommelsen omfattar också att föra fram observationer och rekommendationer från besöken som ett sätt att säkerställa förvarstagnas rättigheter och skydd.

- Rapporteringen är den andra punkten som gör skillnad. Det vi observerar förs fram av Röda Korset till Migrationsverket, fortsätter Catarina.

Regelbunden dialog med Migrationsverket har hållits både på lokal och nationell nivå. År 2019 rapporterade verksamhetsgrupperna drygt 100 besök och mer än 700 samtal från sex förvar i Sverige. Sedan slog pandemin till. Migrationsverket stoppade alla besök för att undvika smittspridning inne på förvar. Nu byggs verksamhetsgrupperna upp på nytt. Det senaste året har antalet besök och samtal tredubblats. Besökens omfattning ger Röda Korsets observationer en tyngd i dialogen med Migrationsverket. Närvaro vid flera förvar har en stor betydelse. Det ger möjlighet att jämföra förhållanden på de olika platserna.

Under dessa år har en av flera positiva utvecklingar varit tillgången till videosamtal. Röda Korset lyfte detta som en rekommendation för att möjliggöra förvarstagnas kontakt med anhöriga. När besöken stoppades under pandemin fanns det flera argument för att möjliggöra videosamtal, vilket Migrationsverket tog till sig. Nu erbjuds det på flera förvar.
Svenska Röda Korset gör skillnad för människor i en utsatt situation, både genom besöken men även rapporteringen, vilken ger underlag till dialogen med Migrationsverket. Båda delar är betydelsefulla för att bidra till att säkerställa förvarstagnas rättigheter.

- Vi har märkt att de vi möter blir lugnare. Det har funnits någon som lyssnat på dem, avslutar Catarina. 

Genom kretsarnas verksamhetsrapportering kan vi tillsammans få en aktuell och nyanserad bild över de verksamheter som Röda Korset bedriver. Den data som kommer in kan användas både externt till givare, myndigheter, organisationer och kommuner men också internt. De insikter som rapporteringen ger oss kan inspirera och stärka oss i vårt uppdrag så att vi tillsammans jobbar mot samma mål och kan agera effektivt tillsammans i händelse av en kris.

Läs mer om verksamhetsrapporteringen i Kunskapsbanken och om vikten av att just din krets rapporterar.

Läs om Martin Arnlövs besök på förvaret i Flen 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!