Kretsnytt januari 2024: Ordföranden har ordet

Kära rödakorsare,

Efter ett par tuffa år med pandemi, krig i världen, rekordmånga människor på flykt och ett svårt ekonomiskt läge är vi många som hoppas på bättre tider 2024. Tyvärr ser vi i stället hur nyheterna fortsätter rapportera från konflikter, som dessutom hotar att sprida sig.

Ingen har väl missat uttalandena från regeringsföreträdare och överbefälhavaren under Folk och försvars konferens, om att vi måste förbereda oss för krig i Sverige. Budskapet har skapat oro och rädsla, inte minst bland barn och äldre. Samtidigt är det tydligt att vi tillsammans med andra samhällsaktörer måste öka vår beredskap. Röda Korset har en viktig roll i händelse av krig. Vi är en stark röst för humanitet. Vi är först på plats, vi stannar alltid kvar, vi hjälper alla. Nyligen släppte vi rapporten ”Värn i allvarstid” som beskriver de humanitära utmaningarna som totalförsvaret står inför – för att skydda civila, upprätthålla landets sjukvård och säkerställa nödhjälp till de som drabbas.

En annan av våra nysläppta rapporter belyser hur allt fler i Sverige söker sig till civilsamhället för stöd med mat, vinterkläder, medicin eller för att de saknar bostad. Barnfamiljer, ensamstående med barn och äldre med låg pension drabbas allra mest. Det handlar också om alla människor som flytt kriget i Ukraina eller som är asylsökande från andra länder, som inte klarar de mest basala utgifterna eftersom dagpengen inte har höjts sedan 1994. Konsekvenserna blir att många tvingas återvända till krigsdrabbade områden eller söker sin fristad i ett annat europeiskt land.

Sverige har under många år uppfattats som en trygg plats. Vi har länge välkomnat människor att få sin fristad från våld och förföljelse hos oss. Idag ser det tyvärr annorlunda ut. Samhällsproblem skylls ofta på flyktingar och invandrare, vi ser en ökad polarisering i samhället och en allt mer öppen rasism. Den humanitära katastrofen till följd av kriget i Israel och Gaza har både ökat antisemitiska strömningar och hat mot muslimer.

Hotet om att Sverige kan hamna i konflikt är allvarligt, och vi vet att pågående konflikter i världen kan eskalera. Klimatförändringarna fortsätter dessutom att skapa nya och omfattande katastrofer. På klimatområdet beslutade Riksstämman förra året att Svenska Röda Korset ska vara klimatneutrala 2030. Det är en viktig målsättning som vi nu har att leverera på.

Riksstämman antog också visionen om ”Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld ”. För oss på Röda Korset är det tydligt att ett medmänskligt Sverige inte accepterar rasism eller främlingsfientlighet. Låt oss tillsammans fortsätta arbeta för alla människors lika värde, i en tid när det behövs mer än någonsin.

Anna

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!