Krig i Sverige? Så motverkar vi oro vid mörka rubriker

Krisberedskap, Umeå

I januari hölls den årliga rikskonferensen i Sälen anordnad av Folk och försvar. Konferensen fick mycket mediauppmärksamhet, och bland annat spreds flera uttalanden från politiker och andra om en ökad risk för att Sverige blir indraget i en väpnad konflikt. Detta har lett till oro och stress, bland annat hos många barn.

Det är viktigt att understryka att Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige just nu är låg. Samtidigt är säkerhetsläget förvärrat och bland annat finns det risk för påverkansoperationer och exempelvis cyberangrepp. Läs mer på krisinformation.se 

Hur ska du som rödakorsare tänka och göra när du möts av oro för krig och konflikt i Sverige

Om du eller någon i din närhet känner oro  

Generellt är rädsla och oro naturliga reaktioner, som i grunden är positiva eftersom de hjälper oss att vara försiktiga och agera vid fara. Att lyssna till myndigheternas rekommendationer och stärka sin egen beredskap kan därför bidra till ökad känsla av kontroll och verka lugnande, samtidigt som det stärker din egen motståndskraft. Fundera över vad som är viktigt för just dig, för att du ska känna dig trygg – det kan vara att se över din krislåda eller lära känna dina grannar lite bättre.  

Känner du så pass mycket oro att du mår dåligt? Läs gärna mer om hur du minskar din oro och stress. 

För barn kan uttalande om krig skapa oro och osäkerhet och de kan behöva stöd att hantera och tolka uttalandena. Begrepp som krig kan vara abstrakta och svåra att förstå. Det är därför viktigt att barn ges information på ett vis som passar dem. Läs gärna mer om hur du pratar med barn om svåra saker. 

Om Folk och försvars rikskonferens i Sälen 

Folk och försvar är en politiskt obunden organisation med över hundra medlemsorganisationer varav Svenska Röda Korset är en. Rikskonferensen har arrangerats sedan 1946, och är idag ett av de främsta forumen för försvars-, freds- och säkerhetspolitik. Svenska Röda Korset har i många år deltagit vid rikskonferensen i Sälen, och var även detta år på plats. Vi ser att det är viktigt att vi kan bidra med perspektiv rörande de humanitära konsekvenserna av konflikter och vilka åtgärder som behöver tas för att minska mänskligt lidande. 

- Att delta på Folk och försvar ger oss möjlighet att föra fram våra erfarenheter och hur vi ser att svensk beredskap behöver byggas för att även de mest sårbara ska kunna ges stöd vid kriser och i händelse av väpnad konflikt, säger Ylva Jonsson Strömberg, Röda Korsets krisberedskapschef, som deltog i Sälen.  

- Under rikskonferensen brukar vi också kunna ha enskilda möten med ministrar och andra beslutsfattare, vilket är värdefulla tillfällen att bedriva dialog och påverkansarbete, säger Ylva vidare. 

Tidigare artikel publicerad om säkerhet

Gällande det försämrade säkerhetsläget

Daniel Norman om oro och krisberedskap

Daniel Norman, Tematisk rådgivare Totalförsvar - Krishantering och beredskap

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!