Granskning i Expressen

Expressen har publicerat en serie granskande artiklar om Ryska Röda Korset och andra delar av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Uppgifterna i Expressens granskning kan väcka ilska, oro och frågor hos många engagerade i vår rörelse. Det riskerar att påverka förtroendet och tilliten till rödakorsrörelsen, och i förlängningen våra möjligheter att bistå och hjälpa människor i utsatthet.

Att vi som rörelse är neutrala är ett av våra viktigaste verktyg.

Mycket av det som presenteras i artikeln är ny information. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen arbetar intensivt med att se över fakta. Som rörelse tar vi uppgifterna på största allvar.

Uppdaterad information

Det finns en sida på vår hemsida som hålls löpande uppdaterad:

En längre kommentar om granskningen

Vi ingår i samma rödakorsrörelse som Ryska Röda Korset, men vi har inget eget samarbete mellan våra två föreningar.

För frågor

Har ni frågor, kontakta Infoservice på info@redcross.se.

Får ni frågor, hänvisa till den längre kommentaren på vår hemsida.

Vikten av neutralitet

Påminn gärna alla våra volontärer och förtroendevalda om vikten att vi alltid följer våra grundprinciper. Särskilt neutraliteten och opartiskheten är extra viktiga just nu.

Varför är det viktigt med neutralitet?

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!