Get ready – för nytt Redy 2021/2022

En kvinna tittar på en läsplatta och har ett pekfinger i luften mot skärmen.

Satsningen på digitala verktyg fortsätter. Nu är det dags att få själva grundbulten i kretsars och frivilligas systempark på plats – ett nytt Redy.

Svenska Röda Korset beslutade vid Riksstämman 2019 att genomföra en satsning på digitalisering för att arbeta smartare, bli synligare och för att underlätta verksamhet och engagemang. I linje med detta har flera gamla verktyg bytts ut. Bland annat har vi fått ett nytt intranät och kunskapsbank (Rednet), nytt verktyg för digital rekrytering (ReachMee), och nya lokala webbsidor på plats. Och nu är det dags att få själva grundbulten i kretsars och frivilligas systempark på plats – ett nytt Redy.   

Prototyp testad och leverantör vald 

Under våren och sommaren har vi testat en prototyp av ett verktyg i en så kallad konceptvalidering. Detta för att lära oss mer om vad det är vi verkligen behöver och vad det är vi ska kunna göra i verktyget. En ovärderlig referensgrupp bestående av representanter från kretsar i Växjö, Eskilstuna, Tomelilla, Linköping, Bjurholm – Nordmaling, Malmö, Ystad, Helsingborg, Järfälla, Svenljunga, Eskilstuna, och Solna har deltagit både i test och utvärdering av prototypen samt i upphandling av leverantör.  Likaså har RKUF deltagit i arbetet.   

Efter en gedigen upphandlingsprocess har nu lundaföretaget Lime CRM Technologies valts som leverantör av ett nytt Redy. Så här säger Lime själva om arbetet:   

”Vi på Lime har haft förmånen att arbeta med Röda Korset i ett pilotprojekt under sommaren/tidig höst och vi är väldigt nöjda med samarbetet så här långt. Det känns otroligt kul att ha fått förtroendet att fortsätta denna process tillsammans med Röda Korset. Vi tycker det är extra roligt att få leverera ett system som ska användas av kretsar och frivilliga, och vi hoppas att vi ska kunna göra ert viktiga arbete enklare. Nu kör vi!”  

För vem? 

Nya Redy är främst tänkt att vara ett administrationsverktyg för kretsen/lokalföreningens styrelse, kretsanställda, frivilligledare, och de med särskilda förtroendeuppdrag inom kretsen (såsom medlemsansvarig och webbredaktör). Även regionråd tror vi kommer ha nytta av verktyget.   

I nya Redy kommer du bland att kunna:  

  • Ha grundläggande information om kretsen/lokalföreningen (RKUF) och eventuella rödakorsgrupper, såsom adress, telefonnummer och kontaktperson.   
  • Registrera, uppdatera och ha en överblick över vilka som sitter i styrelsen, har ett särskilt förtroendeuppdrag, eller är anställda inom kretsen/lokalföreningen.   
  • Registrera, uppdatera och ha en överblick över kretsen/lokalföreningens och eventuella rödakorsgruppers verksamheter, och vilka frivilliga som är engagerade i dessa. (Denna funktion låg tidigare i verktyget Frivillig*)   
  • Registrera och ha en överblick över kretsen/lokalföreningens medlemmar.  
  • Få tillgång till listor och statistik, exempelvis kring kretsen/lokalföreningens medlemmar och frivilliga.   
  • Göra e-postutskick till exempelvis frivilliga och medlemmar.  
  • Ladda upp dokument såsom styrelseprotokoll.   

Vad säger projektgruppen? 

Anne-Marie Löweneke från Bjurholm-Nordmalings rödakorskrets och Christel Petersen från Helsingborgs rödakorskrets har båda deltagit i referensgruppen och testat en prototyp av den nya lösningen. Så här säger Anne-Marie och Christel om lösningen:   

“Jag tror nya Redy kommer att bli ett lyft för kretsen Bjurholm Nordmaling. Alla som i sitt uppdrag behöver uppgifter om kretsens verksamheter, frivilliga och medlemmar kan enkelt ta fram de uppgifter man behöver.  Yes we are Ready!”   

“Jag tror nya Redy kommer att bli väldigt bra för kretsarna. Ett modernt verktyg, som är lätt att använda. Framför allt tycker jag om möjligheterna att samla information om de frivilliga, så att kretsen enklare kan nå dem, planera för utbildningar, rekryteringsbehov osv. Med nya Redy finns det också möjligheter att koppla på andra funktionsområden, vilket jag tycker är en stor fördel. Och så är personalen hos Lime trevliga, lyhörda och på hugget. Jag ser mycket fram emot det nya Redy!”  

Anna Holm, Verksamhetsutvecklare för kretsens digitala verktyg och delaktig i projektet**, säger så här om hur det inom projektets resoneras och arbetas med nästa steg:   

”Nya Redy ska vara grundbulten i vår park av digitala verktyg. Nya Redy ska vara den stora ekstammen i mitten av parken. Under våren 2022 lanserar vi stammen. Nästa steg i projektet är att besluta vilka grenar denna stam ska ha. Grenen lokala webbsidor vet vi redan ska finnas, och en koppling till dessa. Likaså har vi grenen ReachMee för rekrytering av frivillig, men en koppling där emellan behövs. Det gäller även kopplingen till vår lärplattform, där en kan få information om vilka kurser en person har gått.

Vi tittar även på om vi kan koppla kretsrapporten och kretsens ekonomiska sammanställning till nya Redy, samt koordineringen/schemaläggningen av frivilliga, det som idag kan göras i verktyget Frivillig. Dessutom hoppas vi att Första hjälpen-grupperna, som tidigare haft ett helt eget verktyg, ska kunna använda Redy i stället. Kort sagt vill vi göra det enkelt för kretsen att bedriva verksamhet och engagera frivilliga, och det tror vi att vi gör genom att skapa en sammanhållen lösning där till exempel uppgifter om en individ delas mellan de olika systemen. Men först och främst lanserar vi själva stammen, och bygger därefter på grenarna.”  

När kommer nya Redy finnas på plats? 

Första delen av nya Redy förväntas finnas på plats under våren 2022. Innan dess kommer vissa kretsar kunna vara inne och testa verktyget. Vi håller er uppdaterade!   

Are you ready, för nytt Redy? 

*Verktyget Frivillig är under avveckling. Läs mer om detta här: Arbetet med att stänga ner verktyget Frivillig har påbörjats.   

**Att ersätta Redy är en del av projektet Digitalt Kretsstöd. Projektet är en särskild satsning som ligger under paraplyprojektet Förening 2.0. Projekt digitalt kretsstöd har i uppdrag att implementera en sammanhållen lösning av digitala verktyg för kretsar och frivilliga. Verktygen ska underlätta verksamhet och engagemang och utgår från principerna Robust datagrund, Kretsen i centrum, och Digitalisering för framtiden. Du kan läsa mer om satsningen här: Digitala verktyg för kretsar och frivilliga - utveckling.   

Har du frågor om ersättandet av Redy eller Projekt digitalt kretsstöd, vänligen kontakta Infoservice på info@redcross.se eller 0771- 19 95 00.   

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!