Arbetet med att stänga ner verktyget Frivillig har påbörjats

Under hösten 2019 genomförde en arbetsgrupp en grundlig och omfattande utvärdering av verktyget, både utifrån ett tekniskt och ett användarperspektiv. Sammanfattningsvis visade utvärderingen att trots att verktyget har många bra och önskade funktioner är användarvänligheten mycket låg, få frivilliga använder verktyget, och det finns en stor behörighetsproblematik.

Under hösten 2021 kommer en arbetsgrupp arbeta med att stänga ner verktyget Frivillig. I det arbetet ingår ett tekniskt arbete som bland annat måste säkerställa att viktig data inte går förlorad. Men framför allt handlar arbetet om att säkerställa att de fåtal kretsar som använder verktyget får stöd att hantera sina verksamheter och dess frivilliga, tills dess att nya verktyg för detta ändamål finns på plats. Kretsar kommer bli kontaktade i det här arbetet.


Ambitionen är att stänga ner verktyget Frivillig 1 januari 2022. Mer information med frågor och svar hittar du här.


Parallellt med arbetet att stänga ner Frivillig pågår en intensiv process som tittar på system som så snart som möjligt kan ersätta verktyget Redy och delar av verktyget Frivillig. Nya verktyg förväntas finnas på plats under 2022. Läs gärna mer om kretsens digitala verktyg och dess utveckling här.


Är ni en krets som använder Frivillig, kontakta gärna arbetsgruppen genom Infoservice på info@redcross.se så ser vi till att rikta ett särskilt stöd till er. 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!