Framåt med strategisk inriktning 2024-2030

För Svenska Röda Korset är den strategiska inriktningen det dokument som samlar organisationens uppdrag, vision och mål på ett och samma ställe.

Den strategiska inriktningen definierar vår roll utifrån det som händer i samhället och världen, och är ett stöd när vi planerar vår verksamhet.

Riksstämman 2023 tog i juni beslut om strategisk inriktning 2024-2030 Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld.

Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld

Hur ska vi bidra till visionen om ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld de kommande åren?

Den verksamhet vi bedriver i Röda Korset ska bidra till att vi är en humanitär kraft som stärker människor och samhällen, och att vi agerar snabbt vid kris lokalt, nationellt och internationellt.  Vi finns på platser över hela landet och vi fortsätter att utveckla och stärka de verksamheter vi har inom skydd och folkrätt, hälsa och vård och krisberedskap. Med hjälp av behovsundersökningar identifierar vi de behov som finns i vårt lokalsamhälle för att vara en relevant aktör.

För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi också stärka vår organisation. För att lyckas med det har vi sex stycken fokusområden att jobba med; Mångfald och inkludering, humanitära konsekvenser av klimatförändringarna, fler engagerade, samarbeten som gör oss starka, aktivt opinions- och påverkansarbete, och innovation och digitalisering.

Vägledande i allt vi gör, finns vårt uppdrag och våra grundprinciper.

Den strategiska inriktningen gäller för alla i Svenska Röda Korset, såväl frivilliga, förtroendevalda som anställda. Med en gemensam vision och tydliga mål kan vi tillsammans agera för att förhindra och lindra mänskligt lidande, var och när det än förekommer.

Vad händer i höst?

Under hösten kommer vi som organisation på olika sätt att förbereda oss för att börja jobba utifrån den nya strategiska inriktning som börjar gälla 1 januari 2024.

För dig som är frivillig och engagerad i krets kommer det komma arbetsmaterial för att diskutera och förstå hur ni kan jobba med strategin i er krets, och stöd för verksamhetsplanering.

  • Regionala möten kommer att genomföras under oktober och november för att lära känna och diskutera strategin med andra kretsar och regionråd– invänta inbjudan från ditt regionråd!
  • Du kan också delta på det digitala Kretsaktuellt den 26/10 eller 8/11 för att prata om strategin med andra rödakorsare och Svenska Röda Korsets styrelse – anmäl dig i kalendariet!

För dig som är anställd kommer du få mer information från din chef och hur det påverkar kommande verksamhetsplanering.   

Läs strategisk inriktning 2024-2030 - ladda ner eller beställ i Föreningsbutiken

Här kan du ladda ner och läsa strategisk inriktning 2024-2030, den finns både på svenska och engelska.

Det går också att beställa den från Föreningsbutiken.

Läs mer och håll dig uppdaterad om arbetet med strategisk inriktning 2024-2030

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!