Dags att börja tänka på kretsstämman!

En del kretsar startade sin planering av kretsstämman innan jul, andra har nyligen påbörjat planeringen. Oavsett hur långt ni har kommit i arbetet med kretsstämman så följer här några konkreta tips och råd med länkar från kunskapsbanken på Rednet.

Att genomföra en kretsstämma

Börja färdigställa alla dokument såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning och verksamhetsplan. Håll en nära dialog med revisorer och valberedningen för att följa och bidra till deras arbete med revisionsberättelse respektive nomineringslista. Ta fram en aktuell medlemslista och skicka en kallelse till alla medlemmar med information om möjlighet att lämna in motioner/förslag på åtgärder eller satsningar senast tre veckor före stämman. Till skillnad från de undantag som gjordes under pandemiåren kommer det i år inte vara möjligt att genomföra stämman via telefon eller genom poströstning. Vi behöver återgå till sedvanlig fysisk stämma, så boka lokal, om det behövs. Det är även möjligt att ha en digital stämma.
Kretsstämman: Årsmöte

Vill ni ha en talare till stämman som berättar om en spännande satsning eller verksamhet? Det finns möjlighet att bjuda in en person från Röda Korsets styrelse, regionråd, annan krets eller en tjänsteperson i god tid. Det går bra att fråga om tips från Infoservice info@redcross.se. 

Är valberedningen igång?

Valberedningen har en mycket viktig demokratisk uppgift i varje krets, nämligen att hitta lämpliga kandidater till de olika förtroendeuppdragen i kretsen. Deras uppgift är att få till en bra sammansättning av personer med olika erfarenheter och bakgrund och se till att öka mångfalden samt föra kretsens utveckling framåt. Valberedningen har också i uppdrag att lägga fram ett förslag på hur nominering av kandidater till valberedning ska gå till. Valberedningens förslag skulle till exempel kunna vara att kretsstyrelsen nominerar en person och valberedningen nominerar två personer. Det är sedan kretsstämman som beslutar om denna ordning. Enligt Röda Korsets stadgar ska varje valberedning bestå av tre personer. Det kan ibland kännas motigt för valberedningen att leta kandidater, men några konkreta tips är att:

  • fråga frivilliga och medlemmar
  • sprida ordet i så många nätverk som möjligt
  • fråga samhällsengagerade människor som ni har hört talas om i er kommun
  • sätta upp lappar på anslagstavlor på arbetsplatser och offentliga lokaler (sjukhus, skola, bibliotek)
  • fråga på social medier
  • sätta in en annons på Röda Korsets rekryteringsdatabas ReachMee, som ligger under mina verktyg på Rednet.

Så arbetar valberedningen

Riksstämmoombud

I år är det Riksstämma och varje kommunkrets behöver utse ett riksstämmoombud detta år. I kommuner med flera kretsar ska det väljas ett gemensamt riksstämmoombud, därför är det viktigt att valberedningar i dessa kretsar har en nära dialog med varandra.

Riksstämmoombud

Sammangående

För de kretsar som behöver besluta om ett sammangående, säkerställ att ni har med alla nödvändiga punkter i dagordning och protokoll (information om skälet för och förarbetet med upplösning av kretsen, beslut om upplösning, beslut om hur tillgångar och skulder ska disponeras, beslut om kretsens verksamheter, beslut om vilken krets som medlemmarna ska överföras till, val av två likvidatorer med firmateckningsrätt). Mallar och mer information och stöd finns här.

Efterarbete

Justera protokoll, spara dokumentationen och sprid till medlemmar, frivilliga och eventuella anställda. Slutligen, glöm inte att registrera nya förtroendevalda i Redy!

Varmt lycka till och hör av er till Infoservice eller er kontaktperson på enheten Lokal och regional utveckling!

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!