Visselblåsning – ett skydd mot bedrägerier och otillåtande kultur

Just nu uppmärksammar P1 tystnadskultur och visselblåsare. En rad inslag, dokumentärer och intervjuer har lett spridning i flera medier. Frågan är mycket viktig och det är bra att den lyfts.

Idag medverkade vår tidigare medarbetare Sirkka Gustafsson i P1s talkshow Nordegren&Epstein. Ämnet var hennes roll som visselblåsare mot Röda Korsets kommunikationschef Johan af Donner. Samtalet baserades på tidigare uppgifter som framkommit i boken ”Guldsot” av journalisten Bernt Hermele.

Det var i maj 2010 Johan af Donner och två medbrottslingar utanför Röda Korset dömdes i Stockholms tingsrätt för förskingringen mot Röda Korset. af Donner dömdes för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman, medhjälp till grovt bokföringsbrott, osant intygande samt medhjälp till försvårande av skattekontroll. Påföljden blev fängelse i fem år och solidarisk återbetalning av de förskingrade pengarna jämte ränta, tillsammans med de båda medbrottslingarna. af Donner fick också näringsförbud i sju år.

af Donners brott orsakade en förtroendekris för Röda Korset som är svår att uppskatta i pengar. De pengar han stal kom i stor utsträckning från de många människor som ger gåvor till vår verksamhet med önskan om att bidra till bättre förutsättningar för utsatta människor i kriser och konflikter världen över.

Vi har fått tillbaka nästan alla pengar, men arbetar fortfarande med att återfå förtroendet hos allmänheten. Denna händelse skadade Röda Korsets anseende rejält och väckte frågan om en intern kultur som inte var tillåtande.

I programserien lägger P1 fokus på tystnadskulturen i vårt samhälle och visselblåsarens roll. Det är viktiga frågor och varje arbetsgivares skyldighet att ta sina medarbetares oro på allvar. Det måste finnas system för att våga visselblåsa och detta utan repressalier.

Efter Donner-affären skedde en total översyn av Röda Korsets interrapportering och idag finns robusta system som aldrig skulle släppa igenom något likande. Röda Korsets rutiner för fakturahantering har förstärkts, bland annat kring attestering och firmateckningsrätt. Nya regler för inköp och reseräkningar finns på plats sedan länge. När chefer rekryteras görs alltid personlighetstest.

Vi jobbar mycket med vår interna arbetskultur, att medarbetare ska våga ifrågasätta och uttrycka kritik. Vi har också skapat en rutin, en visselblåsarfunktion, där anonymitet garanteras. Medarbetare och allmänhet som misstänker att något oegentligt eller misstänkt sker inom organisationen kan rapportera det till ett externt företag. Det är uppenbart att ett system för visselblåsning kan förhindra bedrägerier.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till den grova förskingringen av Röda Korsets pengar.

rodakorset.se finns information om hur du kan rapportera incidenter och lämna in klagomål.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!