Vill du veta mer om den nya migrations-lagstiftningen?

Röda Korset välkomnar flyktingar på Malmö Centralstation

I somras fick Sverige en ny migrationslagstiftning.

Röda Korset har verksamheter för asylsökande, flyktingar och andra migranter på 200 platser runtom i landet och många av de vi möter påverkas av de nya reglerna.

Den 28 oktober erbjuder Röda Korsets jurister två informationspass på Teams om den nya lagstiftningen – kl. 13:00-14:00 för tjänstepersoner och kl. 17:00-18:00 för frivilliga/kretsar, men du kan givetvis också välja den tid som passar bäst. Välkommen att anmäla dig på utlanningsratt@redcross.se.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!