På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vilka ska styra Svenska Röda Korset efter Riksstämman 2021?

Fem frågor till Per Lindqvist, ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning

 

  1. Varför har Svenska Röda Korset en valberedning? 

Sverige och hela världen kännetecknas i dag av flera stora och mycket aktuella frågeställningar där Röda Korsets värdegrund har en central och viktig roll. För att vi ska kunna fortsätta att agera och påverka i den rollen är det viktigt att vi har en kompetent och drivande styrelse. På Riksstämman i maj 2021 ska ny ordförande, styrelseledamöter och föreningsrevisorer för Svenska Röda Korset väljas. Valberedningen önskar att fler rödakorsare utnyttjar sin rätt och möjlighet att påverka detta val genom att nominera en eller flera personer senast den 1 oktober 2020. 

  1. Vad gör en valberedning?

Först vill jag säga att uppdraget vi har som Svenska Röda Korsets valberedning är mycket intressant och positivt. I valberedningen finns personer från varje region i rödakorssverige och Röda Korsets Ungdomsförbund. Vi har i uppdrag av Riksstämman att förbereda valet av ordförande, styrelse och föreningsrevisorer. 

Valberedning har gjort en kompetensidentifiering för de ledande befattningarna i Svenska Röda Korset styrelse och revisorer. När detta arbete var klart i början av året bad vi alla rödakorsare att nominera personer som passade in på kompetenserna. Detta är nu sista påminnelsen före 1 oktober då alla förslag ska vara inkomna till valberedningen 

  1. Hur kan jag som rödakorsare påverka?

Som enskild medlem och som krets har du rätt att nominera en eller flera kandidater. De nomineringar som kommer in från medlemmar och kretsar är basen för valberedningens arbete, men valberedningen måste också själv vara aktiv och söka efter lämpliga kandidater.  

Det är viktigt att du och ni i kretsen tar chansen att senast till den 1 oktober nominera en kandidat. Nomineringen skickar du till valberedningen@redcross.seFörutom personens namn och kontaktuppgifter, anger du om du nominerar personen till ordförande, styrelseledamot eller föreningsrevisorUtöver detta behöver valberedningen en utförlig motivering till varför du tycker att den här personen är lämplig samt information om du har tillfrågat personen och om hen har accepterat nomineringen. Om hen inte är tillfrågad av dig kan valberedningen, om vi så vill, kontakta och tillfråga hen. 

  1. Vad händer efter att nomineringstiden gått ut?

När vi fått in alla nomineringar startar vår urvalsprocess. Det innebär att vi ser över om nomineringarna stämmer med kompetensprofilen och försöker väga kandidaternas kompetenser mot varandra för att få fram en väl sammansatt styrelse. När detta pussel är lagt kommer vi i organisationen att kommunicera vilka som vi föreslår Riksstämman ska väljas till nästa ordförande, styrelse respektive föreningsrevisorer för Svenska Röda Korset. 

  1. Hur gör jag om jag har frågor?

Om du har frågor mejlar du valberedningen@redcross.se. 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!