Vilka ska leda Svenska Röda Korset efter Riksstämman 2021?

På nästa Riksstämma ska ny ordförande, styrelseledamöter och föreningsrevisorer väljas. Sista dag att nominera är den 1 oktober.

Nästa Riksstämma äger rum i maj 2021, och vi i Svenska Röda Korsets valberedning har påbörjat förberedelserna. Vi har Riksstämmans uppgift att förbereda val av Svenska Röda Korsets ordförande, övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, föreningsrevisorer och föreningsrevisorsersättare och lämna ett förslag på kandidater till stämman. 

Som ett led i förberedelserna har vi tagit fram en kompetensprofil för nämnda poster. Denna har skickats ut med post i mitten av januari till alla kretsar. 

Du hittar kompentensprofilen och mer info om nominering och valberedningens arbete här i Kunskapsbanken.

Nominering är möjlig att lämna redan nu och sista dag att nominera är den 1 oktober 2020. Om det är så att kretsstämman vill nominera en eller flera personer inför nästa Riksstämma är det alltså kretsstämman nu i år 2020 som är den sista möjliga. Under hösten börjar valberedningen gå igenom de förslag som kommit in. I god tid före Riksstämman presenterar vi vårt förslag till ovan nämnda poster. 

Medlemmar och kretsar i Svenska Röda Korset kan nominera en eller flera personer till dessa poster. 

Nominering mejlas till valberedningen@redcross.se. Se kompetensprofilen för vilken information vi behöver från er som nominerar.

Flera exemplar av kompetensprofilen kan beställas kostnadsfritt från Infoservice på info@redcross.se eller 0771-19 95 00. 

Välkomna med era nomineringar! 

Vänliga hälsningar,

Per Lindqvist
Ordförande i Svenska Röda Korsets valberedning 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!