Viktiga insatser 2023 och nya utmaningar

volontärer i Arvika 2022

Nu är kretsarnas verksamhetsrapportering för hela 2023 sammanställd. Och det var ett händelserikt år. Under året gav vi tillsammans stöd till deltagare vid hela 290 009 tillfällen. Tack till alla för ert stora och viktiga engagemang!

Frivilligarbete i föränderliga tider

Tillsammans var vi 23 000 frivilliga runt om i landet.

  • Jämfört med pandemiåren då antalet frivilliga minskade kraftigt har vi återigen ökat i antal. Däremot är vi inte helt tillbaka till nivåerna som innan.
  • I samband med den fullskaliga invasionen av Ukraina ökade vi antalet frivilliga under 2022, när det lokala arbetet snabbt ställde om och kunde omsätta det stora engagemanget. Nu, två år senare, ser vi att antalet frivilliga minskat något i jämförelse.
  • När det gäller yngre frivilliga kan vi se att gruppen gärna engagerar sig i kortare punktinsatser.
  • Engagemanget i våra second hand-butiker ökade under 2023.

Flera kretsar har startat besöksverksamhet inom förvar, häkten och anstalter under året.

För att vara bättre rustade och förberedda för framtida kriser har många kretsar tagit fram lokala beredskapsplaner. Hela 132 kretsar i 115 kommuner har nu en lokal krisberedskapsplan.

Kretsar har också fokuserat mer på inkludering och antidiskriminering.  68 kretsar har angett att de arbetar just med sådana frågor.

”Vi arbetar mycket med detta i vår rekrytering och kompetensutveckling hos både frivilliga och anställda. Vi arbetar i dagsläget med nya rutiner med vår valberedning att förbättra vår inkludering och antidiskriminering.”

Vikten att möta behov

Fler i Sverige har det idag ekonomiskt tufft och den sociala utsattheten ökar. Därför behövs ytterligare rödakorsverksamhet kring grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet.

Antalet verksamheter har minskat jämfört med 2022 då direkta akuta insatser till flyktingmottagandet har avslutats. Det finns fortsatt ett stort behov bland flyktingar från Ukraina och många kretsar har fortfarande verksamhet för att möta behoven. Därtill ökar även behoven hos övriga grupper i samhället.  

Den lokala närvaron är avgörande, inte minst kopplat till social oro och trygghetsarbete. 39 kretsar har lokal närvaro i totalt 54 socioekonomiskt eftersatta områden.

 106 kretsar har rapporterat att de arbetar aktivt med rutiner för att säkerställa sitt miljö- och klimatarbete.

”Vi har rutiner för att säkerställa schyssta inköp (baserat på att producenter arbetar med hållbarhet), vi gör risk- och konsekvensanalyser kring vår logistik.”

Så används kretsarnas verksamhetsrapport

Vi använder information om årets verksamhet på flera sätt:

  • Kretsrapporten hjälper oss att förstå hur behoven ser ut runt om i landet.
  • Vi berättar för givare hur stor skillnad vår verksamhet faktiskt gör för människor i utsatthet, med hjälp av de gåvor de bidragit med.
  • Vi använder datan för att opinionsbilda och påverka beslutsfattare.
  • Vi stärker våra befintliga samarbeten och söker nya genom att visa på behoven av vår verksamhet och vilken effekt den har.

Ett stort tack till alla som rapporterat under året som visar på det fantastiska arbete som görs av Röda Korset för att möta behov och agera i kriser runt om i landet.

Helåret 2023: Ta del av hela rapporten

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!