Vi utbildar Migrationsverket om tortyr och trauma

Anna Eldebo

Kunskap är ett av de viktigaste verktygen i kampen mot tortyr och för att garantera torterades rättigheter.

Vi har drivit behandlingsverksamhet i Sverige för torterade sedan 1985 och samarbetar med myndigheter, regioner och kommuner för att öka deras kunskap om tortyr och dess konsekvenser.

Nu inleds en ny satsning tillsammans med Migrationsverket kring utbildningar om migration, trauma och tortyr för att stärka myndighetens kompetens på området. Utbildningarna är ett led i ett bredare samverkansavtal mellan Röda Korset och Migrationsverket.

- Kunskap om de trauman som tortyren orsakar ökar möjligheten att göra bra jobb, säger Anna Eldebo, psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg. För Migrationsverkets del är det viktigt att kunna identifiera om en asylsökande kan ha varit utsatt för tortyr för att bedöma personens skyddsbehov. Kunskapen är också viktig för det allmänna bemötandet av torterade och traumatiserade personer och för att kunna tillgodose särskilda vårdbehov och behandling under asyltiden. Skada i tilliten till sig själv, till andra människor och samhället i stort, samt starka känslor av rädsla och skam som ofta är konsekvenser av tortyr gör att många väljer att inte berätta om sina upplevelser. Då blir myndigheternas kunskap och förståelse ännu mer avgörande, enligt Anna Eldebo.

Som ett första led i den kunskapshöjande satsningen har en introduktionsföreläsning med Anna Eldebo lagts upp på Migrationsverkets interna lärandeplattform. Den kommer att följas upp med längre fördjupande föreläsningar för Migrationsverkets personal med början hösten 2021. 

Vi gör också tortyrskadeutredningar på uppdrag av Migrationsverket, enligt en internationell standard för dokumentation av tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som antagits av FN, det så kallade ”Istanbulprotokollet”. Utredningen som tar upp till tolv timmar utförs av en läkare och en psykolog i samråd med våra jurister. Den här typen av dokumentation gör det möjligt för tortyröverlevare att få såväl internationellt skydd som juridisk upprättelse.

-Effektiv dokumentation anses vara ett av de viktigaste stegen i den globala kampen mot tortyr. Det har även stor betydelse för individens upprättelse och därför borde många fler personer som utsatts få sina tortyrskador utredda och dokumenterade, avslutar Anna Eldebo.

Den 26 juni är det den internationella dagen till stöd till tortyröverlevare. Dagen instiftades av FN för att stärka arbetet mot tortyr genom att synliggöra tortyrens mänskliga kostnader. 

Tortyr – så drabbar det | Röda Korset (rodakorset.se)

Behandling för krigsskadade och torterade | Röda Korset (rodakorset.se)

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!